Meny

Yrkesförare godstransporter

I arbetet som lastbilschaufför transporterar du allt från byggmaterial, bränsle och möbler till livsmedel och levande djur. Lastbilsförare är ett självständigt yrke som kräver god förmåga till planering och organisering. Lastning och lossning ingår ofta i lastbilsförarens arbete, liksom att göra beräkningar på godsets vikt och volym. Hantering av tunga fordon ställer också krav på föraren ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Välkommen på informationsträff!

Där du får veta mer och har möjlighet att ställa frågor om utbildningen. 

Måndag den 26 november kl. 9 på Campus Risbergska, Hagagatan 53.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna utföra yrkesmässiga godstransporter med lastbil. Syftet med utbildningen är också att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för ett serviceinriktat arbete som yrkesförare för godstransporter och att stimulera till fortsatt lärande.

Godkänt resultat på kurserna ger dig möjlighet att pröva enligt körkortslagstiftningens krav för körkortsbehörighet C och CE samt yrkeskompetensbevis för godstransporter. Utbildningen omfattar förkortad grundutbildning för yrkeskompetensbevis och den som genomgår utbildning till yrkesförare inom vuxenutbildningen kan inte få körkort med behörighet C utfärdat före 21 års ålder. Det innebär att du måste ha fyllt 21 år innan utbildningen slutförs.

Att arbeta som yrkesförare innebär mycket mer än handhavandet av ett fordon, det finns även ett antal egenskaper du bör inneha för att klara utbildningen och därefter kunna få en anställning. Att vara kommunikativ, serviceinriktad och ha en god social kompetens är några exempel på viktiga egenskaper hos dig som vill arbeta som yrkesförare.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Teori och praktik varvas under hela utbildningstiden och datorn kommer att vara ett naturligt hjälpmedel under utbildningen.

Utbildningstid

18 februari 2019–25 oktober 2019, 36 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Behörighetskrav

Du måste inneha B-körkort samt vara behörig att läsa inom vuxenutbildningen. Vid kursstart skall du uppvisa körkortstillstånd för C- och CE-körkort som utfärdas av Transportstyrelsen. Då du inte kan få C-körkort utfärdat innan du är 21 år innebär det att du måste ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd. Om du redan innehar ett körkort med C, CE, D eller DE-behörighet kommer du inte att prioriteras vid antagningen.

Läs mer om vad som krävs för att beviljas körkortstillstånd på Transportstyrelsens hemsida.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk.  Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Om du har haft B-körkort mindre än sex månader innan sista ansökningsdatum kan du komma att kallas till ett obligatorisk körtest.

Avgifter

Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta körkortstillstånd, läkarintyg och kostnad för körkortstillverkning. Kostnaden för detta är ungefär 1 200 kr.

Ansökan

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är onsdag 28 november 2018.

Ofullständig ansökan behandlas inte.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Kurser som ingår, 800 poäng

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker på Tullängsgymnasiet i lokaler förlagda på Skebäcksvägen 48-50 i Örebro.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Stefan Karlsson, stefan.i.karlsson@orebro.se

Senast uppdaterad: 20 november 2018

Publicerad: 12 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se