Meny

VVS-montör

Som VVS-montör arbetar du med att montera och reparera rör för värme, vatten och sanitet.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Vad gör en VVS-montör?

Som VVS-montör arbetar du med att installera till exempel olje- och elpannor, solvärme, golvvärmesystem och element. En annan arbetsuppgift kan vara att installera badrumsinredning som toaletter, handfat, badkar eller dusch.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper och färdig­heter i att kapa, bocka och sammanfoga rör samt ansluta dem till den utrustning som installeras.

Arbeta som lärling efter utbildningen

Efter utbildningen krävs det att du arbetar som lärling i två år (3 400 timmar) på ett företag innan du kan få en anställning som VVS-montör. Utbildaren ansvarar inte för att hitta ett företag för eleverna att göra sin lärlingsperiod på.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Undervisningen sker på skolan och på olika företag.

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas individuella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningsperiod

21 oktober 2019–16 oktober 2020, 52 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Kurser som ingår, 1 600 poäng

Behörighet för utbildningen

För att kunna gå utbildningen ska du ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå. 
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Krav på gymnasiekurser för att arbeta som lärling

Observera att VVS-branschens Yrkesnämnd kräver att du ska ha godkända betyg i gymnasiekurserna svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1a och engelska 5 för att kunna avlägga ett branschprov efter utbildningen. Därefter kan du påbörja en lärlingsanställning. Du som har godkända betyg i dessa kurser kommer att prioriteras vid antagningen till utbildningen.

Om du saknar betyg i dessa ämnen kan du läsa in dem parallellt med VVS-utbildningen eller efter utbildningen.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Örebro kommun ska du fylla i en ansökningsblankett. Blanketter lämnar du till vuxenutbildningen i din hemkommun. Ladda ner en blankett och skriv ut. (pdf, 55.1 kB)

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Så fungerar antagningen

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbets­marknad­en och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför varje kurs är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 52 veckor
Antal poäng: 1 600

Kontaktuppgifter till utbildaren

Utbildningen är på Education group, Almgatan 7 i Örebro.

Utbildarens kontaktperson

Mathias Pettersson, mathias.pettersson@educationgroup.se, 070-202 05 36

Senast uppdaterad: 10 januari 2020

Publicerad: 5 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se