Meny

Verkstads- och maskinoperatör

En verkstads- och maskinoperatör arbetar inom olika delar av industrin med skärande bearbetning och att övervaka maskiner som tillverkar olika produkter. Det innebär att kapa, svarva och fräsa olika arbetsstycken samt kontrollera tillflödet av material i maskinerna, åtgärda störningar i produktionen samt programmera och reparera maskiner. 

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Om utbildningen

På utbildningen får du lära dig att använda verktyg och utrustning som används i industrin och hur man hanterar och bearbetar olika material i maskiner. Du får kunskap i att programmera och hantera svarv- och fräsmaskiner. Även kunskaper i att läsa och tyda ritningar, skapa en teknisk ritning digitalt och att manuellt hantera olika typer av maskiner. Du får även möjlighet att efter godkänt teori- och praktiskt prov få ett truckkort.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider, och att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Cirka 7 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande på ett företag i branschen. Utbildningsanordnaren ansvarar för att ordna praktikplatser.

Utbildningsperiod

19 augusti 2019–5 juni 2020, 42 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk.  Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun. Ange vald yrkesinriktning på ansökningsblanketten.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Kurser som ingår, 1 050 poäng

Finasiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. 

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med Tullängsgymnasiet. Större delen av utbildningen bedrivs i deras lokaler på Tullängsgatan 7.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Joakim Peimer, joakim.peimer@orebro.se, 070-550 80 58

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Rigmor F Gustafsson, rigmor.franzen.gustafsson@orebro.se, 019-21 43 99


Senast uppdaterad: 24 juni 2019

Publicerad: 9 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se