Meny

Värdskap och service inom hotell och handel

Handeln och besöksnäringen växer snabbt, och det gör även efterfrågan på kunnig personal. Du som arbetar i branschen behöver bred och djup kunskap inom service, bemötande, information och kommuni­ka­tion, oavsett i vilken yrkesroll du möter gästen eller kunden.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Om utbildningen

Utbildningen passar dig som tycker om att möta människor och som vill vara en positiv och aktiv del i deras upplevelse av ett besök. Värdskaps­utbildningen erbjuder två olika inriktningar:

Handel och försäljning

Inom handeln behövs det personer som har en förståelse för vikten av god service för att kunna möta kundens behov. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med kunder och förstå processerna bakom olika typer av försäljning. Inriktningen passar dig som är social, kommunikativ och har ett stort intresse av att göra andra människor nöjda.

Hotell och reception

Inriktningen syftar till att ge kompetens och de färdigheter som krävs för en anställning inom hotell, upplevelseföretag, konferens­anlägg­ningar eller kundtjänst. Där behövs det ett stort mått av service­kunnande och värdskap.

Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att arbeta i en bransch som ställer höga krav på sina medarbetare.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

Vi strävar efter att anpassa utbildningen till deltagarnas individuella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Utbildningsperiod

2 september 2019–5 juni 2020, 40 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Kurser som ingår, 1 200 poäng

Gemensamma kurser för alla inriktningar, 800 poäng

Kurser

Poäng

Administration 1

100 p

Besöksnäringen

100 p

Företagsekonomi 1

100 p

Information och kommunikation 1

100 p

Orienteringskurs, inriktning till kurser inom internationell turism

100 p

Programhantering

100 p

Service och bemötande 1

100 p

Servicekunskap

100 p

Kurser på respektive inriktning, 400 poäng

Hotell och reception

Förkunskapskrav

Behörighet för utbildningen

För att kunna gå utbildningen ska du ha kunskaper i engelska, matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • engelska, delkurs 4 på grundläggande nivå.
  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå. 
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Örebro ska du fylla i en ansöknings­blankett. Blanketten lämnar du till din hemkommun. Här kan du ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ange vald yrkesinriktning på ansökningsblanketten.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Så fungerar antagningen

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbets­marknad­en och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 40 veckor
Poäng: 1 200

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med Virginska gymnasiet. Utbildningen bedrivs i deras lokaler på Fabriksgatan 52.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Reme Martinez Nunez, reme.martinez.nunez@orebro.se

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Rigmor F Gustafsson, rigmor.franzen.gustafsson@orebro.se, 019-21 43 99

Senast uppdaterad: 16 januari 2020

Publicerad: 23 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se