Meny

Värdskap och service inom hotell och handel

Handeln och besöksnäringen är två snabbt växande branscher. Gemensamt för de bägge branscherna är höga krav på sina medarbetare. Den som arbetar här behöver ha en bred och djup kunskap inom service, bemötande, information och kommunikation, oavsett den yrkesroll man möter gästen/kunden i.

Välkommen på informationsträff!

Där du får veta mer om utbildningen och kan ställa frågor.

Torsdag 9 maj kl. 10 i Glasrummet, Yrkesutbildningscenter
Campus Risbergska, Hagagatan 53

Om utbildningen

Utbildningen passar dig som tycker om att möta människor och som vill vara positiv och aktiv part i deras upplevelse av ett besök. Värdskapsutbildningen erbjuder två olika inriktningar:

  • Handel och försäljning
  • Hotell och reception

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Datorn kommer att vara ett naturligt hjälpmedel under utbildningen. Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Utbildningstid

2 september 2019–5 juni 2020, 40 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i engelska, matematik och svenska, alternativt svenska som andra språk.  Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda senast onsdag den 15 maj.

Ofullständig ansökan behandlas inte.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun. Ange vald yrkesinriktning på ansökningsblanketten.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Kurser som ingår, 1 200 poäng

Gemensamma kurser för alla inriktningar

Totalt 800 poäng.

Kurser

Poäng

Administration 1

100 p

Besöksnäringen

100 p

Företagsekonomi 1

100 p

Information och kommunikation 1

100 p

Orienteringskurs, inriktning till kurser inom internationell turism

100 p

Programhantering

100 p

Service och bemötande 1

100 p

Servicekunskap

100 p

 

Kurser på respektive inriktning

Totalt 400 poäng.

Handel och försäljning

Inom handeln behövs det personer som har en förståelse för vikten av god service för att kunna möta kundens behov. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med kunder och förstå processerna bakom olika typer av försäljning. Inriktningen passar dig som är social, kommunikativ och har ett stort intresse av att göra andra människor nöjda.

Hotell och reception

Inriktningen syftar till att ge kompetens och de färdigheter som krävs för en anställning inom hotell, upplevelseföretag, konferensanläggningar eller kundtjänst där det behövs ett stort mått av servicekunnande och värdskap.

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Här kan du läsa mer om studieekonomi och studiemedel.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du som är antagen måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med Virginska gymnasiet. Utbildningen bedrivs i deras lokaler på Fabriksgatan 52.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Lars Ramstierna, lars.ramstierna@orebro.se, 070-960 47 10

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Rigmor F Gustafsson, rigmor.franzen.gustafsson@orebro.se, 019-21 43 99

Senast uppdaterad: 21 mars 2019

Publicerad: 23 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se