Meny

Vård- och omsorgsutbildning

Det här är en utbildning för dig som tycker om att hjälpa andra människor. Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom sjukvården och äldreomsorgen. Du kan även arbeta inom psykiatrin och med personer som har funktionsvariationer.

Ansökan är stängd

Nästa kursstart är i januari. Ansökan öppnar 15 oktober.

Upplägget på utbildningen håller på att ses över

Regeringen håller på att se över upplägget för Vård- och omsorgsutbildningen. Detta kan påverka utbildningens längd inför starten våren 2020. När översynen är klar uppdaterar vi med eventuella ändringar här på webben.

Om yrket

På Vård- och omsorgsutbildningen får du kunskaper för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvariationer. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid grunden i arbetet.

Exempel på yrken efter utbildningen:

  • Undersköterska inom hälso- och sjukvård
  • Undersköterska inom äldreomsorgen
  • Skötare inom psykiatrisk vård
  • Boendestödjare
  • Personlig assistent
  • Behandlingsassistent

Om utbildningen

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår 4–5 veckors APL varje studieperiod. Den ger dig praktisk inblick i och erfarenhet av ditt kommande yrke. Den ger dig också värdefulla kontakter i arbetslivet. Det arbetsplatsförlagda lärandet genomförs med stöd av en handledare och sker på dagtid, kvällstid och helger.

Välj mellan tre eller fyra studieperioder

Du läser på heltid och kan välja att läsa utbildningen på tre eller fyra studieperioder, 60 respektive 80 veckor.

Tre studieperioder passar dig som har mycket goda kunskaper i svenska språket. Fyra studieperioder vänder sig till dig som behöver extra undervisning i svenska språket och stöd i dina studier. När du läser på fyra studieperioder ingår kurser i yrkessvenska.

Tänk på att många arbetsgivare inom vård och omsorg kräver att du har kunskaper motsvarande Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå.

Kurser som ingår

Kurser vid tre studieperioder

Länkarna går till Skolverkets webbplats.

Kurs

Poäng

Studieperiod 1


Vård- och omsorgsarbete 1

200 p

Medicin 1

150 p

Psykologi 1

50 p

Hälsopedagogik

100 p

Studieperiod 2


Etik och människans livsvillkor

100 p

Psykiatri 1

100 p

Specialpedagogik 1

100 p

Vård- och omsorgsarbete 2

150 p

Studieperiod 3


Vald studieutgång.

Välj mellan:

Hälso- och sjukvård

Äldreomsorg

Psykiatri/funktionsnedsättning

550‑600 p


Kurser vid fyra studieperioder

Länkarna går till Skolverkets webbplats.

Kurs

Poäng

Studieperiod 1


Vård- och omsorgsarbete 1

200 p

Hälsopedagogik

100 p

Orienteringskurs yrkessvenska

100 p

Studieperiod 2


Vård- och omsorgsarbete 2

150 p

Medicin 1

150 p

Orienteringskurs yrkessvenska

100 p

Studieperiod 3


Etik och människans livsvillkor

100 p

Psykiatri 1

100 p

Specialpedagogik 1

100 p

Psykologi 1

50 p

Orienteringskurs svenska

50 p

Studieperiod 4


Vald studieutgång.

Välj mellan:

Hälso- och sjukvård

Äldreomsorg

Psykiatri/funktionsnedsättning

550‑600 p

 

Studieutgångar

Länkarna går till Skolverkets webbplats.

Valbara studieutgångar

Kurs

Poäng

Hälso- och sjukvård


Akutsjukvård

200 p

Medicin 2

100 p

Palliativ vård

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbar kurs, se nedan


Äldreomsorg


Äldres hälsa och livskvalitet

200 p

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 p

Palliativ vård

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbar kurs, se nedan


Psykiatri/funktionsnedsättning


Psykiatri 2

200 p

Specialpedagogik 2

100 p

Socialpedagogik

100 p

Samhällsbaserad psykiatri

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbar kurs, se nedan


 

Valbara kurser

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolor och olika arbetsgivare inom vård och omsorg. Tanken med samarbetet är att tillsammans skapa en utbildning av högsta kvalitet. Vård- och omsorgsutbildningen på Campus Risbergska samarbetar med Vård- och omsorgscollege. För dig som elev innebär det bland annat att du har möjlighet att ta ut diplom efter utbildningen. För att få jobb som undersköterska på Universitetssjukhuset i Örebro måste du ha ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Kunskapskrav för dig som vill ta ut diplom

Om du vill ta ut diplom måste du, förutom kurser i vård och omsorg, även ha betyg i följande gymnasiekurser:

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Gymnasiearbete

Läs mer om diplom på Vård- och omsorgscollege webbplats.

Vård- och omsorgskurser för dig som vill arbeta inom Region Örebro län

För att få en anställning som undersköterska inom Region Örebro län krävs godkända betyg i kurserna Akutsjukvård och Medicin 2. Dessutom måste man ha godkända betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå och Matematik på grundläggande nivå.

För dig som redan har en utbildning till undersköterska men saknar betyg i Akutsjukvård och Medicin 2 finns möjlighet att läsa in kurserna. Studierna bedrivs som distansstudier med lärarledda lektioner en gång per vecka. I kursen Akutsjukvård ingår fem veckors APL på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ).

I ansökningssystemet väljer du ”Påbyggnadskurser vård och omsorg för behörighet till Region Örebro”. Om du saknar betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 eller Matematik söker du dessa kurser separat.

Om du vill ta ut diplom från Vård- och omsorgscollege måste du även göra ett Gymnasiearbete.

Validering av kunskaper inom vård och omsorg

Du som har arbetat inom vård och omsorg och har kunskaper inom området kan validera dina kunskaper. Validering innebär en bedömning av dina kunskaper och din kompetens. Här kan du läsa mer om validering och hur du ansöker.

Finasiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Senast uppdaterad: 24 juni 2019

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se