Meny

Svetsare

En svetsare jobbar med olika svetsmetoder för att foga samman stål och andra metaller.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Vad gör en svetsare?

En svetsare jobbar med olika svetsmetoder för att foga samman stål och andra metaller. Arbetsuppgifter kan vara att tillverka, montera och reparera metallprodukter eller stålkonstruktioner, och arbetsområdena är många. Svetsaren kan till exempel jobba inom tillverkningsindustrin, på husbyggen, med broanläggningar, med smidesarbeten eller med installation av rörsystem inom processindustrin.

Om utbildningen

Utbildningen till svetsare är en praktisk utbildning med teoretiska inslag. Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvaliteten innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd.

Arbetssätt och arbetsformer

På utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med praktiska övningar.

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningsperiod

21 oktober 2019–16 oktober 2020, 52 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Kurser som ingår, 1 600 poäng

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Örebro kommun ska du fylla i en ansöknings­blankett. Blanketten lämnar du till vuxenutbildningen i din hemkommun. Här kan du ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB)

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 52 veckor
Poäng: 1 600

Så fungerar antagningen

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbets­mark­nad­en och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför varje kurs är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Kontaktuppgifter till utbildaren

Utbildningen är på Education group, Almgatan 7 i Örebro.

Utbildarens kontaktperson

Mathias Pettersson, mathias.pettersson@educationgroup.se, 070-202 05 36

Senast uppdaterad: 21 oktober 2019

Publicerad: 28 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se