Meny

Lantbruk – lärlingsutbildning

Är du intresserad av att bruka jord? Då kan Lantbruksutbildningen vara helt rätt för dig. Exempel på yrken som utbildningen leder till är lantbrukare, avbytare eller driftledare.

Inställd start

Utbildningen kommer ej att starta på grund av för få sökande. Anordnaren kommer att kontakta er som sökt utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Efter utbildningen kan du till exempel jobba som lantbrukare, avbytare eller driftledare. På framtid.se kan du läsa mer om yrkena:

På utbildningen får du kunskaper om växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa. I utbildningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter. Du får lära dig om produktion av varor och tjänster, om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Du får även lära dig att producera spannmål, mjölk och kött. Utbildningen ger dig kunskap om att förbereda jorden, att så och skörda och kunskaper i lagring av grödor. Du lär dig att utfodra och sköta en gårds alla djur. Du får även lära dig om olika maskiner som används och hur de fungerar och sköts.

Arbetssätt och arbetsformer

På utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Studierna bedrivs på heltid och på dagtid.

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Utbildningen är en lärlingsutbildning. Det innebär att cirka 28 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL, på ett företag i branschen. Utbildaren ansvarar för att ordna APL-plats.

Utbildningsperiod

Utbildningen kommer ej att starta på grund av för få sökande.

Kurser som ingår, 1 200 poäng

Förkunskapskrav

För att få gå utbildningen ska du ha grundläggande kunskaper i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk. De ska motsvara godkända betyg från lägst årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Avgifter

Utbildningen är avgiftsfri men du kan behöva betala för läromedel, arbetskläder och skyddsskor själv.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Örebro kommun ska du fylla i en ansöknings­blankett. Blanketten lämnar du till vuxenutbildningen i din hemkommun. Här kan du ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB)

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför varje kurs är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Studietid:
Poäng: 1 200

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med Kvinnerstagymnasiet. Utbildningen är i deras lokaler förlagda i Axberg, Örebro.

Utbildningsanordaren

Claudia Kraft, claudia.kraft@orebro.se

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Rigmor F Gustafsson, rigmor.franzen.gustafsson@orebro.se, 019-21 43 99

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019

Publicerad: 7 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se