Meny

Lantbruk – lärlingsutbildning

Är du intresserad av att bruka jord? Då kan Lantbruksutbildningen vara helt rätt för dig. Exempel på yrken som utbildningen leder till är lantbrukare, avbytare eller driftledare.

Inställd start

Utbildningen kommer ej att starta på grund av för få sökande. Anordnaren kommer att kontakta er som sökt utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Efter utbildningen kan du till exempel jobba som lantbrukare, avbytare eller driftledare. På framtid.se kan du läsa mer om yrkena:

På utbildningen får du kunskaper om växternas betydelse för naturbruket, miljön och människors hälsa. I utbildningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund för olika verksamheter. Du får lära dig om produktion av varor och tjänster, om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård. Du får även lära dig att producera spannmål, mjölk och kött. Utbildningen ger dig kunskap om att förbereda jorden, att så och skörda och kunskaper i lagring av grödor. Du lär dig att utfodra och sköta en gårds alla djur. Du får även lära dig om olika maskiner som används och hur de fungerar och sköts.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska moment. Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Utbildningen är en lärlingsutbildning. Cirka 28 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande på ett företag i branschen. Utbildningsanordnaren ansvarar för att ordna praktikplatser.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid.

Utbildningstid

Utbildningen kommer ej att starta på grund av för få sökande.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk.  Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Avgifter

Utbildningen är avgiftsfri men du kan behöva bekosta läromedel, arbetskläder och skyddsskor själv.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun. Ange vald yrkesinriktning på ansökningsblanketten.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Kurser som ingår, 1 200 poäng

Finasiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med Kvinnerstagymnasiet. Utbildningen bedrivs i deras lokaler förlagda i Axberg, Örebro.

Utbildningsanordaren

Claudia Kraft, claudia.kraft@orebro.se

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Rigmor F Gustafsson, rigmor.franzen.gustafsson@orebro.se, 019-21 43 99

Senast uppdaterad: 24 juni 2019

Publicerad: 7 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se