Meny

Kock

Arbetet som kock innehåller både planering och förberedelser, men är också ett kreativt arbete. Smaker ska kombineras och maten presenteras på ett tilltalande sätt. Hygien och kunskap om de råvaror som används är viktigt. I perioder kan det vara högt tempo i köket och det är bra att trivas även när det är mycket att göra.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Om utbildningen

Utbildningen ger yrkeskunskaper vilket motsvarar gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogram samt förbereder för arbete inom yrkesområdet eller fortsatta studier. Den omfattar totalt 1 300 poäng. Utbildningen kommer också att ge en introduktion till att starta eget företag.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. En del av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats med handledare och en del genomförs på skolan, till viss del tillsammans med skolans gymnasieelever. I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar och studierna bedrivs i grupp och enskilt. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

För dig som har behov av extra stöd i yrkessvenska eller behöver repetera dina
matematikkunskaper kommer dessa kurser erbjudas som orienteringskurser.

Utbildningsperiod

2 september 2019–5 juni 2020, 40 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Om intresse finns kan du som studerande välja att byta ut några av kurserna för att få en utbildning som är mer inriktad mot yrket butikskock. Detta kommuniceras med ansvarig lärare när utbildningen startar.

Finasiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Senast uppdaterad: 10 juni 2019

Publicerad: 23 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se