Meny

Kock

Arbetet som kock innehåller både planering och förberedelser, men också kreativt arbete. Smaker ska kombineras, och maten presenteras på ett tilltalande sätt. Kunskap om hygien och råvaror är viktigt. Tempot i köket kan vara högt, så det är bra att trivas även när det är mycket att göra.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Om utbildningen

Utbildningen ger yrkeskunskaper som motsvarar gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogram. Den förbereder dig även för arbete inom yrkesområdet eller för fortsatta studier. I utbildningen får du en introduktion till hur man startar eget företag.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

En del av utbildningen gör du på en arbetsplats med handledare, i så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Den andra delen gör du på en skola, till viss del tillsammans med skolans gymnasieelever. I utbild­ningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Om du har behov av extra stöd i yrkessvenska eller behöver repetera matematikkunskaper kommer du att erbjudas orienteringskurser.

Utbildningsperiod

2 september 2019–5 juni 2020, totalt 40 utbildningsveckor.

För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande. Utbildningen måste även få ekonomiskt stöd från staten.

Krav på förkunskaper

För att få gå utbildningen krävs att du är behörig. Det innebär att du ska ha grundläggande kunskaper i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk. Det ska motsvara godkända betyg från lägst årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Du kan välja att byta ut några av kurserna för att få en utbildning som är mer inriktad mot yrket butikskock, om du är intresserad av det. Prata med den ansvariga läraren om det när utbildningen startar.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Örebro ska du fylla i en ansökningsblankett. Blanketten lämnar du till din hemkommun. Ladda ner blankett och skriv ut. (pdf, 55.1 kB)

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Så fungerar antagningen

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbetsmark­nad­en och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 40 veckor
Poäng: 1 300

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med Virginska gymnasiet. Utbildningen går du i deras lokaler på Fabriksgatan 52.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Dan Wahlgren, dan.wahlgren@orebro.se, 019-21 66 62

Senast uppdaterad: 21 oktober 2019

Publicerad: 23 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se