Meny

Installationselektriker

Att jobba som elektriker betyder att du har ett varierat och rörligt yrke. En installationselektriker är den som drar ledningar i bostäder, kontor, köpcentra och andra byggnader.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Vad gör en installationselektriker?

En installationselektriker är den som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och annan nybyggnation. Men arbetet kan också gälla ombyggnation och renoveringar av befintliga hus.

Att montera elcentral och kabelstegar hör till vanliga arbetsuppgifter, och när ett nybygge nästan är klart så är det elektrikern som monterar strömbrytare och vägguttag samt belysning. En elektriker kan också dra fram ström till fläktar och värmeanläggningar, och ansluta både kylskåp och spisar. En viktig del i arbetet är att kunna ta del av ritningar och elscheman samt att kunna göra en teknisk beskrivning av en installation så att andra kan se hur den är gjord. Tekniskt och matematiskt kunnande är alltså viktigt.

Arbeta som lärling efter utbildningen

Innan du kan arbeta som elektriker måste du först arbeta som lärling på ett företag. Det ska du göra i 1 600 timmar (knappt ett år). Sedan kan du få anställning som elektriker.

Utbildaren ansvarar inte för att hitta ett företag för den studerande att göra sin lärlingsperiod på.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en. Utbildningen innehåller minst 8 veckors obligatorisk praktik.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningsperiod

2 mars 2020–12 mars 2021. Sommaruppehåll vecka 27–29.
Utbildningstiden är 51 veckor.

Utbildningsperiod

4 mars 2019–20 mars 2020, totalt 52 utbildnings­veckor.
Sommaruppehåll vecka 27–29.

Kurser som ingår, 1 400 poäng

Kurser

Poäng

Belysningsteknik

100 p

Datorteknik 1a

100 p

Elektromekanik

100 p

Elinstallationer

200 p

Elkraftteknik

100 p

Elmotorstyrning

100 p

Energiteknik 1

100 p

Fastighetsautomation 1

100 p

Kommunikationsnät 1

100 p

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100 p

Mekatronik 1

100 p

Praktisk ellära

100 p

Servicekunskap

100 p

Gymnasiearbete

För att du efter avslutad utbildning ska ha möjlighet till certifiering enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) måste du ha gjort ett gymnasiearbete. Du som inte redan har gjort ett sådant kommer därför att göra det inom utbildningen.

100 p


Behörighet för utbildningen

För att kunna gå utbildningen ska du ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå. 
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Observera att Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kräver att vuxen­utbildade elektriker även ska ha godkända betyg i gymnasie­kurserna svenska 1, matematik 1a och engelska 5. Sökande med betyg i dessa kurser kommer att prioriteras vid antagningen till utbildningen.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Vi måste ha din ansökan senast torsdag 9 januari. Om du skickar din ansökan med post, tänk på att det tar några dagar innan den kommer fram.

Om du inte är folkbokförd i Örebro ska du fylla i en ansöknings­blankett. Blanketten lämnar du till vuxenutbildningen i din hemkommun. Ladda ner en blankett och skriv ut. (pdf, 55.1 kB)

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Så fungerar antagningen

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbets­marknad­en och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför varje kurs är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Då ska du uppge studietid och omfatt­ning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 51 veckor
Poäng: 1 400

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med Nercia.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Kent Norström, 019-20 67 00

Senast uppdaterad: 10 januari 2020

Publicerad: 16 november 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se