Meny

Installationselektriker

Att jobba som elektriker betyder att du har ett varierat och rörligt yrke. En installationselektriker är den som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och annan nybyggnation. Men arbetet kan också gälla ombyggnation och renoveringar av befintliga hus.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Om utbildningen

Att montera elcentraler och kabelstegar hör till vanliga arbetsuppgifter och när ett nybygge nästan är klart så är det elektrikern som monterar strömbrytare och vägguttag samt belysning. En elektriker kan också dra fram ström till fläktar, värmeanläggningar och ansluter både kylskåp och spisar. En viktig del i arbetet som installationselektriker är att kunna ta del av ritningar och elscheman samt kunna göra en teknisk beskrivning av en installation så andra kan se hur den är gjord, så ett tekniskt och matematiskt kunnande är viktigt.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen. Utbildningen innehåller minst 8 veckors obligatorisk praktik.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningstid

4 mars 2019 ‑ 20 mars 2020, 52 utbildningsveckor. Sommaruppehåll vecka 27-29 2019.

Efter utbildningen krävs det att du arbetar som lärling på ett företag i 1600 timmar (knappt ett år) innan du kan få en anställning som elektriker. Utbildaren ansvarar inte för att hitta ett företag för den studerande att göra sin lärlingsperiod på efter genomgången utbildning.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk.

Observera att Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) anser att vuxenutbildade elektriker även skall uppvisa godkända betyg i gymnasiekurserna svenska 1, matematik 1a och engelska 5. Sökande med betyg i dessa kurser kommer att prioriteras vid antagningen till utbildningen. ECY ställer även krav på att utbildningen innehåller ett examensarbete. Allt detta för att bedömas vara komplett och därigenom kunna ges förutsättningar för den lärlingsanställning som krävs.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun. Ange vald yrkesinriktning på ansökningsblanketten.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Här kan du läsa mer om studieekonomi och studiemedel.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du som är antagen måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med Nercia.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Kent Norström, 019-20 67 00
Peter Jonsson, peter.jonsson@nercia.se, 019-20 67 02

Senast uppdaterad: 21 mars 2019

Publicerad: 16 november 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se