Meny

Fordonsmekaniker

Som fordonsmekaniker arbetar du med att demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar i olika fordon. Utbild­ning­en ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med reparationer på en fordons­verkstad.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Om utbildningen

Som fordonsmekaniker har du kontakt med kunder och behöver därför ha känsla för service och kundvård, utöver dina tekniska kunskaper. Du väljer mellan fyra inriktningar. Alla förbereder dig för arbete inom yrkesområdet eller för fortsatta studier:

Bilskadereparatör

En bilskadereparatör behöver ha sinne för problemlösning och god kunskap inom bland annat mätning och svetsning. Detta för att man ska veta hur krock- och plåtskadade fordon repareras på bästa sätt. De nya fordonen får nya säkerhetsfunktioner och nya material, och det ställer särskilda kunskapskrav på en bilskadereparatör.

Lastbilsmekaniker

För en lastbilsmekaniker är reparationer, service och felsökning på tunga fordon vanliga arbetsuppgifter. Jobbet är varierande, allt ifrån att byta bultar till att fördjupa sig i olika programvaror och göra en digital felsökning. Eftersom moderna fordon består av ett antal ihopkopplade datorer krävs kunskap inom mekanik, elektronik och it.

Maskinmekaniker

Som maskinmekaniker behöver du kunskap inom mekanik, elektronik och it. Du utför reparationer, service och felsökning på tunga fordon, som till exempel jordbruks­maskiner, skogs­maskiner och entreprenad­maskiner.

Personbilsmekaniker

Yrket personbilsmekaniker har förändrats i takt med bilutvecklingen. En mekaniker ska ha motorkunskaper men behöver även kunskaper inom mekanik, elektronik och it, eftersom personbilarna har blivit mer tekniskt avancerade och numera består av ett antal datorer som måste fungera ihop.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Du förväntas följa arbets­platsens arbetstider och närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Cirka 15 procent av utbildningstiden är praktik på ett företag i branschen. Utbildningsanordnaren ansvarar för att ordna praktik­platser.

Om du har behov av extra stöd i yrkessvenska eller behöver repetera matematikkunskaper kommer du att erbjudas orienteringskurser i dessa ämnen.

Utbildningsperiod

20 maj 2019–15 maj 2020, totalt 52 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Kurser som ingår, 1 600 poäng

Gemensamma kurser för alla inriktningar, 400 poäng

Kurser på respektive inriktning, 1 200 poäng

Behörighet för utbildningen

För att kunna gå utbildningen ska du ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå. 
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 3 på grundläggande nivå

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Örebro ska du fylla i en ansöknings­blankett. Blanketten lämnar du till vuxenutbildningen i din hemkommun. Ladda ner en blankett och skriv ut. (pdf, 55.1 kB)

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Så fungerar antagningen

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbets­marknaden och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför varje kurs är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Då ska du uppge studietid och omfatt­ning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 52 veckor
Poäng: 1 600

Kontaktuppgifter till utbildaren

Utbildningen sker i samarbete med Education Group. Större delen av utbildningen bedrivs i deras lokaler på Almgatan 7.

Utbildarens kontaktperson

Mathias Pettersson, mathias.pettersson@educationgroup.se, 070-202 05 36

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Lovisa Anell, lovisa.anell@orebro.se, 019-21 33 36

Senast uppdaterad: 5 december 2019

Publicerad: 27 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se