Meny

Fordonsmekaniker

Som fordonsmekaniker arbetar du med att demontera, rengöra, kontrollera, justera eller byta ut felaktiga eller utslitna delar. Utbildningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta med reparationer på en fordonsverkstad.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Om utbildningen

Som fordonsmekaniker har du kontakt med kunder och behöver därför ha känsla för service och kundvård. Du väljer mellan fyra inriktningar:

  • Bilskadereparatör
  • Lastbilsmekaniker
  • Maskinmekaniker
  • Personbilsmekaniker

Alla inriktningar förbereder för arbete inom yrkesområdet eller fortsatta studier.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider, och att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Cirka 15 veckor av utbildningstiden är praktik förlagd på ett företag i branschen. Utbildningsanordnaren ansvarar för att ordna praktikplatser.

För dig som har behov av extra stöd i yrkessvenska eller behöver repetera dina
matematikkunskaper kommer dessa kurser erbjudas som orienteringskurser.

Utbildningstid

20 maj 2019–15 maj 2020, 52 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper och godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk.  Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha godkända betyg i delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda senast onsdag den 20 mars.

Ofullständig ansökan behandlas inte.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun. Ange vald yrkesinriktning på ansökningsblanketten.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Kurser som ingår, 1 600 poäng

Gemensamma kurser för alla inriktningar

Totalt 400 poäng.

Kurser

Poäng

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200 p

Fordonsteknik - introduktion

200 p

 

Kurser på respektive inriktning

Totalt 1 200 poäng.

Bilskadereparatör

En bilskadereparatör behöver ha sinne för problemlösning och god kunskap inom bland annat mätning och svetsning. Detta för att man ska veta hur krock- och plåtskadade fordon repareras på bästa sätt. De nya fordonen får nya säkerhetsfunktioner och nya material och då ställs nya kunskapskrav på en bilskadereparatör.

Lastbilsmekaniker

För en lastbilsmekaniker är reparationer, service och felsökning av tunga fordon vanliga arbetsuppgifter.  Jobbet är varierande, allt ifrån att byta bultar till att fördjupa sig i olika programvaror och göra en digital felsökning. Eftersom moderna fordon består av ett antal ihopkopplade datorer krävs kunskap inom mekanik, elektronik och IT.

Maskinmekaniker

Som maskinmekaniker behöver du kunskap inom mekanik, elektronik och IT. Du utför reparationer, service och felsökning på tunga fordon, som till exempel jordbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner.

Personbilsmekaniker

Yrket personbilsmekaniker har förändrats i takt med bilutvecklingen. En mekaniker ska ha motorkunskaper. Men eftersom personbilarna blir mer tekniskt avancerade och består av ett antal datorer som måste fungera ihop och krävs även kunskaper inom mekanik, elektronik och IT.

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Här kan du läsa mer om studieekonomi och studiemedel.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du som är antagen måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med Education Group. Större delen av utbildningen bedrivs i deras lokaler på Almgatan 7.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Mathias Pettersson, mathias.pettersson@educationgroup.se, 070-202 05 36

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Lovisa Anell, lovisa.anell@orebro.se, 019-21 33 36


Senast uppdaterad: 21 mars 2019

Publicerad: 27 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se