Meny

Fordonslackerare

Noggrannhet, tålamod och sinne för färg och form är viktigt för den som vill arbeta som lackerare. En fordons­lackerare arbetar med att återställa lacken på skadade fordon.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Om utbildningen

I utbildningen får du lära dig att

  • utföra ett noggrant grundarbete där du maskerar, slipar och spacklar fordonsskador
  • göra färganalys och färgbehandling för att få fram rätt kulör till fordonet
  • applicera lack på fordon.

Efter genomgången utbildning kan du få anställning på en verkstad som är specialiserad på lackering eller på en större skadeverkstad.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider och kunna närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan. I utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Vi strävar efter att anpassa utbildningen till deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsätt­ningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ningen.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Test för lungorna

Du behöver ett så kallat tjänstbarhetsintyg för att få vara i lokaler och på arbetsplatser där man använder isocyanater. Isocyanat är ett kemiskt ämne som bland annat används som bindemedel i lack. För att få intyget behöver du genomföra ett spirometri-test för att testa din lungfunktion. Det gör du i början av utbildningen.

Om du har astma eller nedsatt lungkapacitet av andra skäl, ta kontakt med sjukvården för information och råd gällande din eventuella utbildning till fordonslackerare.

Utbildningsperiod

2 september 2019–14 augusti 2020, totalt 50 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Kurser som ingår, 1 500 poäng

Fördjupningskurs, 100 poäng

Kurs

Poäng

Småreparationer - lackering

100 p

Behörighet för utbildningen

För att kunna gå utbildningen ska du ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå. 
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Så här ansöker du

Ansökan ska vara oss tillhanda senast tisdag 28 maj.

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Örebro ska du fylla i en ansöknings­blankett. Blanketten lämnar du till vuxenutbildningen i din hemkommun. Ladda ner en blankett och skriv ut. (pdf, 55.1 kB)

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Så fungerar antagningen

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbets­mark­naden och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför varje kurs är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 50 veckor
Poäng: 1 500/1 600

Kontaktuppgifter till utbildaren

Utbildningen är hos Education group i lokaler på Almgatan 7 i Örebro.

Utbildarens kontaktperson

Mathias Pettersson, mathias.pettersson@educationgroup.se, 070-202 05 36

Senast uppdaterad: 10 januari 2020

Publicerad: 21 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se