Meny

Florist – lärlingsutbildning

Floristyrket passar dig som har ett intresse för blommor, färgsättning och design. I en florists arbetsuppgifter ingår skapandet av buketter till bland annat fester, bröllop och begravningar. Under utbildningen kommer du få lära dig att arbeta kreativt med olika binderier och använda dig av alla dina sinnen för att uppnå ett vackert resultat.

Om utbildningen

Lärlingsutbildning innebär att största delen av utbildningstiden, minst 70 procent, kommer att genomföras på en arbetsplats. Den resterande delen sker utbildningen på Virginska gymnasiet.

Du läser kurser som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram, men den största delen av lärandet sker på en arbetsplats.

Arbetssätt och arbetsformer

När du är antagen till utbildningen kommer du tillsammans med arbetsplatsen och en lärare att upprätta ett utbildningskontrakt som bland annat innehåller kurserna som du kommer att läsa.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Arbetsplatslärande (APL)

Utbildaren ansvarar för att ordna APL-platser i Örebro eller närliggande kommuner. Du har möjlighet att själv ordna en arbetsplats där du kan genomföra din lärlingstid. APL-platsen måste först godkännas av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar.

Utbildningstid

19 mars 2018–3 maj 2019, 55 utbildningsveckor. Sommaruppehåll vecka 27–30 2018.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk. 

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Här kan du läsa mer om studieekonomi och studiemedel.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du som är antagen måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen är förlagd på Virginska gymnasiet, Fabriksgatan 52 i Örebro.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Camilla Högberg, camilla.a.hogberg@orebro.se


Senast uppdaterad: 21 mars 2019

Publicerad: 13 december 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se