Meny

Byggnadsarbetare - inriktning husbyggnad

Byggnadsbranschen är i stort behov av personal och anställningsmöjligheterna för en utbildad byggnadsarbetare är god.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Innehåll på sidan

Vad gör en byggnadsarbetare?

Efter utbildningen kan du arbeta med att bygga nytt, bygga om och med att renovera bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, flerfamiljshus eller offentliga större lokaler. Byggnadsarbetaren har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Att kunna läsa och tyda en ritning är en viktig del av arbetet.

Om utbildningen

Utbildningen ska ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i den teknik som krävs för att arbeta med nybyggnad, underhåll och reparationer. Du läser motsvarande yrkeskurser som de som går Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet med inriktning husbyggnad.

Du får lära dig att arbeta med byggnation och anläggning, och även kunskaper om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du får även kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider och kunna närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan. I utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Vi strävar efter att anpassa utbildningen till deltagarnas individuella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

I utbildningen ingår praktik (APL) på lokala företag. Utbildaren ansvarar för att ordna praktikplatser. Det finns även möjlighet för dig att själv hitta en arbetsplats där du kan genomföra din praktik. Tänk på att praktikplatsen måste godkännas av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar.
Du kan få en praktikplats som ligger i en annan kommun än Örebro. Det kan innebära restid.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningsperiod

13 januari 2020–18 december 2020, totalt 45 utbildningsveckor.
Sommaruppehåll vecka 27–30.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Kurser som ingår, 1 400 poäng

Kurserna kan komma att ändras.

Behörighet för utbildningen

För att kunna gå utbildningen ska du ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå. 
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Vi måste ha din ansökan senast torsdag 10 oktober. Om du skickar din ansökan med post, tänk på att det tar några dagar innan den kommer fram.

Om du inte är folkbokförd i Örebro ska du fylla i en ansökningsblankett. Blanketten lämnar du till din hemkommun. Ladda ner blankett och skriv ut. (pdf, 55.1 kB)

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Så fungerar antagningen

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbetsmarknaden och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför utbildningsstart är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 45 veckor
Poäng: 1 400

Kontaktuppgifter till utbildaren

Utbildningen sker på Tullängsgymnasiet i Örebro.

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Rigmor F Gustafsson, rigmor.franzen.gustafsson@orebro.se, 019-21 43 99

Senast uppdaterad: 10 januari 2020

Publicerad: 29 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se