Meny

Byggnadsarbetare - inriktning husbyggnad

Byggnadsbranschen är i stort behov av personal och anställningsmöjligheterna för en utbildad byggnadsarbetare är god.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter i den teknik som krävs för att arbeta med nybyggnad, underhåll och reparationer. Du läser motsvarande yrkeskurser som Bygg- och anläggningsprogrammet ger på gymnasiet med inriktning husbyggnad.

Husbyggnad

Du får lära dig att arbeta med byggnation och anläggning och får kunskaper om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt samtidigt som du får kunskaper om branschens olika yrken och arbetsprocesser. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med nyproduktion, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. Det kan vara småhus, flerfamiljshus eller offentliga större lokaler. Byggnadsarbetare har många olika uppgifter under hela byggprocessen, från grundläggning till det att bygget är klart med inredning och taktäckning. Att kunna läsa och tyda en ritning är en viktig del av arbetet.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvar man teoretiska genomgångar med praktiska övningar och studierna bedrivs i grupp och enskilt. I utbildningen ingår praktik (APL) på lokala företag. Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Vilket innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider, samt att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Utbildaren ansvarar för att ordna praktikplatser. Det finns möjlighet att du själv hittar en arbetsplats där du kan genomföra din praktik. Praktikplatsen måste godkännas av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar. Praktikplats kan i vissa fall anvisas i andra kommuner än Örebro, vilket kan medföra restid.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningstid

15 oktober 2018 – 30 augusti 2019,  46 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Kurser som ingår, 1 400 poäng

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen genomförs till största del i Yrkesakademins lokaler på Osmundsgatan 10 i Örebro.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Mats Berglund, 073-231 47 21

Senast uppdaterad: 20 november 2018

Publicerad: 29 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se