Meny

Barnskötare – lärlingsutbildning

Utbildningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om förskolans pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare i förskolan.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. Utbildningen kommer att starta i januari 2021. När vi har klart med datum för kursstarten, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Innehåll på sidan

Vad gör en barnskötare?

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra peda­go­giska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, exempelvis vid utevistelse, i kreativ lek eller i sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Du får även lära dig hur man arbetar inom förskolan och andra pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare i förskolan.

Lärlingsutbildning innebär att du gör större delen av din utbildning, minst 70 procent, på en arbetsplats. Du läser motsvarande kurser som de som läser yrkesprogrammet, skillnaden är att större delen av lärandet sker på en arbetsplats. Utbildaren ansvarar för att ordna din APL-plats. Platsen kommer erbjudas inom ett område som du kan ta dig till med kollektivtrafiken.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvas teori och praktik, och studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan. I veckorna är 3,5 dag förlagd på en arbetsplats och 1,5 dag är förlagd på skolan. Den del av utbildningen som är på skolan gör du på Campus Risbergska, Hagagatan 53, Örebro. Du förväntas även studera hemma. 

Lärplattformen Fronter används för att kommunicera med läraren och andra elever och även för inlämningsuppgifter. Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningsperiod

20 januari 2020–18 december 2020, totalt 44 utbildningsveckor. Sommaruppehåll vecka 27–30. 

För att utbildningen ska starta behöver det vara tillräckligt många sökande. Utbildningen måste även få ekonomiskt stöd från staten.

Kurser som ingår

Utbildningen följer Skolverkets bestämmelser om nationella yrkespaket. Ett yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa.

Behörighet för utbildningen

För att kunna gå utbildningen ska du ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå.
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå.

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Så ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledarna vid Vägledningscenter på Campus Risbergska. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Vi måste ha din ansökan senast onsdag 6 november. Om du skickar din ansökan med post, tänk på att det tar några dagar innan den kommer fram.

Om du inte är folkbokförd i Örebro ska du fylla i en ansökningsblankett. Blanketten lämnar du till din hemkommun. Här kan du ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB)

Frågor om din ansökan

För frågor som rör ansökan kontakta Vägledningscenter.

Så fungerar antagning

Alla som söker till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. En behörig sökande som har svag ställning på arbets­mark­naden och kort tidigare utbildning har företräde till utbildningen.

Besked om antagning

Om du blir antagen får du en kallelse till utbildningen i god tid före kursstart. Blir du inte antagen får du ett reservbesked.

Inför varje utbildningsstart är det ett obligatoriskt registreringstillfälle. Där bekräftar du att du tackar ja till din plats. Om du inte kan komma måste du anmäla det i förväg, annars stryks du från din plats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan du som är reserv få en plats. I så fall kontaktar vi dig.

Registerutdrag

Om du blir antagen till utbildningen ska du visa ett utdrag om dig från polisens belastningsregister. Det gör du vid kursstart. Alla som ska arbeta eller verka inom verksamheter som regleras av skollagen behöver visa upp ett utdrag, enligt lag. Du kan läsa mer om det på polisen.se.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Kontaktuppgifter till utbildaren

Reidun Tollvik, reidun.tollvik@orebro.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2020

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se