Meny

Barnskötare – lärlingsutbildning

Utbildningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare i förskolan.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Om utbildningen

Barnskötaren arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Lärlingsutbildning innebär att merparten av utbildningstiden, minst 70 procent, kommer att genomföras på en arbetsplats och resterande del görs på Komvux Örebro. Du läser motsvarande kurser som yrkesprogrammen ger på gymnasieskolan, men merparten av lärandet sker på en arbetsplats.

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvas teori och praktik och studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan. 3,5 dag är förlagd på arbetsplats och 1,5 dag är förlagd på skolan, samt att det förekommer hemstudier.

Lärplattformen Fronter används för att kommunicera med läraren och andra elever samt för inlämningsuppgifter, därav är datorn ett naturligt hjälpmedel i dina studier.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildaren ansvarar för att ordna APL-platser. Platserna kommer erbjudas inom lokalkollektivtrafikens sträckning.

Utbildningstid

19 augusti 2019–26 juni 2020
45 utbildningsveckor

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha klarat delkurs 3 i matematik och delkurs 4 i svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Registerutdrag

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart.

Ansökan

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun.

Kurser som ingår, 1 300 poäng

Utbildningen följer skolverkets föreskrifter om nationella yrkespaket.

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Här kan du läsa mer om studieekonomi och studiemedel.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du som är antagen måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Den skolförlagda delen av utbildningen är på Komvux - Campus Risbergska, Hagagatan 53, Örebro.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Elin Törnecrantz, elin.tornecrantz@orebro.se
Nermina Ajanovic, nermina.ajanovic@orebro.se

För frågor som rör ansökan kontakta Vägledningscenter.

Senast uppdaterad: 18 april 2019

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se