Meny

Anläggningsförare

Som anläggningsförare kör du hjullastare eller grävmaskin. Du kan arbeta vid byggnation av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. Du kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning. I arbetet ingår att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinens kringutrustning. Ibland hjälper anläggningsföraren också till med markarbeten utanför maskinen.

Det går för tillfället inte att söka till utbildningen. När vi har klart med datum för nästa kursstart, informerar vi här om när ansökan öppnar.

Om utbildningen

Du får bland annat lära dig att köra hjullastare och grävmaskin. Du får lära dig att bygga vägar och husgrunder, gräva och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material. Du kommer också att få lära dig att läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten och arbeta med laser- och GPS-utrustning. Ett genomgående tema under hela utbildningen är säkerhet, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter när du utför olika arbetsmoment. I kursplanen ingår även de behörighetsutbildningar som branschen efterfrågar; APV 1-2 (Arbete på väg) och ADR-S 1.3 (Värdeberäknad mängd, farligt gods).

Arbetssätt och arbetsformer

På utbildningen varvar vi teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider, och att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Vi strävar efter att anpassa utbildningen utifrån deltagarnas indivi­du­ella behov, önskemål och förutsättningar. Samtidigt förutsätter vi att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbild­ning­en.

Under utbildningen gör du praktik i sammanlagt 3–4 månader. Det ger dig en bra inblick i branschen samtidigt som du knyter viktiga kontakter för ditt kommande yrkesliv. Under praktiken har du en handledare på företaget som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin erfarenhet och ger råd och tips.

Utbildningsperiod

Utbildningen är 30 veckor lång. Det finns två startdatum. Ange på ansökningsblanketten vilket datum du önskar i första hand. Observera att det inte finns några garantier för att du får starta det datum du önskat.

Start 1: 2 september 2019–27 mars 2020, 30 utbildningsveckor.
Start 2: 30 september 2019–24 april 2020, 30 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Kurser som ingår, 1 200 poäng

Efter utbildningen

För att få ditt yrkesbevis och kunna köra själv behöver du gå som lärling efter utbildningen. Du måste själv söka anställning som lärling och får lärlingslön under tiden du arbetar. Lärlingstiden är över när du har kommit upp i 4 200 arbetade timmar. I dessa timmar får du räkna in tiden du körde under utbildningen (1 200 timmar).

Behörighet för utbildningen

För att kunna gå utbildningen ska du ha kunskaper i matematik och svenska som motsvarar grundskolans årskurs 9.

Om du har läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 ska du ha kunskaper motsvarande:

  • matematik, delkurs 3 på grundläggande nivå
  • svenska/svenska som andraspråk, delkurs 4 på grundläggande nivå

Du måste kunna styrka dina kunskaper genom betyg, intyg eller testresultat.

Krav på B-körkort

Du måste ha B-körkort för att få gå utbildningen.

Avgifter

Utbildningen kostar inget, men du måste själv bekosta läromedel, skyddsskor och varselkläder klassificerade för arbete på väg.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro. De hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan. Du ska bifoga en kopia på ditt grundskolebetyg och/eller gymnasiebetyg till ansökan.

Om du inte är folkbokförd i Örebro ska du fylla i en ansöknings­blankett. Blanketten lämnar du till din hemkommun. Här kan du ladda ner en blankett och skriva ut.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare Kerstin Bergh, 019-21 26 29.

Finansiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Studietid: 30 veckor
Poäng: 1 200

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med ME-skolan (Maskinentreprenörerna) och Kvinnerstagymnasiet. Större delen av utbildningen är i Kvinnerstagymnasiets lokaler i Axberg, Örebro.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Olof Jacobsson, 072-225 98 07

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Lovisa Anell, lovisa.anell@orebro.se, 019-21 33 36

Senast uppdaterad: 13 januari 2020

Publicerad: 8 februari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se