Meny

Anläggningsmaskinförare

Som anläggningsmaskinförare kör du hjullastare eller grävmaskin. Du kan arbeta vid byggnation av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. Du kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning. I arbetet ingår att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinens kringutrustning. Ibland hjälper anläggningsmaskinföraren också till med markarbeten utanför maskinen.

Välkommen på informationsträff

Där du får veta mer om utbildningen och kan ställa frågor.

Tisdag 14 maj kl. 13 i Glasrummet, Yrkesutbildningscenter
Campus Risbergska, Hagagatan 53

Om utbildningen

Du får bland annat lära dig att köra hjullastare och grävmaskin. Du får lära dig att bygga vägar och husgrunder, gräva och lägga vatten- och avloppsledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material. Du kommer också att få lära dig att läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten och arbeta med laser- och GPS-utrustning. Ett genomgående tema under hela utbildningen är säkerhet, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter när du utför olika arbetsmoment. I kursplanen ingår även de behörighetsutbildningar som branschen efterfrågar; APV 1-2 (Arbete på väg) och ADR-S 1.3 (Värdeberäknad mängd, farligt gods).

Arbetssätt och arbetsformer

I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Studierna bedrivs både i grupp och enskilt. Utbildningen individanpassas utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid. Det innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider, och att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Under utbildningen gör du praktik i sammanlagt 3–4 månader. Det ger dig en bra inblick i branschen samtidigt som du knyter viktiga kontakter för ditt kommande yrkesliv. Under praktiken har du en handledare på företaget som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin erfarenhet och ger råd och tips.

Som deltagare på utbildningen bekostar du själv läromedel, skyddsskor och varselkläder klassificerade för arbete på väg.

Utbildningstid

Utbildningen är 30 veckor lång. Det finns två startdatum. Ange på ansökningsblanketten vilket datum du önskar i första hand. Observera att det inte finns några garantier för att du får starta det datum du önskat.

Start 1: 2 september 2019 – 27 mars 2020, 30 utbildningsveckor.
Start 2: 30 september 2019 ­– 24 april 2020, 30 utbildningsveckor.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk.  Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Behörighetskrav

Du måste inneha B-körkort.

Avgifter

Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta läromedel, skyddsskor och varselkläder klassificerade för arbete på väg.

Ansökan

Ansökan ska vara oss tillhanda senast onsdag 22 maj.

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 55.1 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du vill ansöka och har skyddad identitet ska du kontakta någon av följande studie- och yrkesvägledare; Kerstin Bergh, 019-21 26 29 eller Madelene Willinder, 019-21 40 48.

Kurser som ingår, 1200 poäng

Efter utbildningen

För att få ditt yrkesbevis och kunna köra själv behöver du gå som lärling efter utbildningen. Du måste själv söka anställning som lärling och får lärlingslön under tiden du arbetar. Lärlingstiden är över när du har kommit upp i 4200 arbetade timmar. I dessa timmar får du räkna in tiden du körde under utbildningen (1200 timmar).

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Här kan du läsa mer om studieekonomi och studiemedel.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du som är antagen måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Utbildningen sker i samarbete med ME-skolan (Maskinentreprenörerna) och Kvinnerstagymnasiet. Större delen av utbildningen bedrivs i Kvinnerstagymnasiets lokaler förlagda i Axberg, Örebro.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Olof Jacobsson, 072-225 98 07

Utbildningssamordnare Yrkesutbildningscenter

Lovisa Anell, lovisa.anell@orebro.se, 019-21 33 36

Senast uppdaterad: 22 mars 2019

Publicerad: 8 februari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se