Meny

Yrkesutbildningar på gymnasienivå

Vi erbjuder yrkesutbildningar på gymnasienivå, där tanken är att du lätt ska komma ut direkt på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Yrkesutbildningar vi erbjuder

Sökbara utbildningar

Start hösten 2018

Start våren 2019

Yrkesvuxutbildningar i andra samverkanskommuner

Du kan söka kommunala yrkesinriktade utbildningar även i andra kommuner.

Läs mer om utbildningarna och vart de bedrivs på studentum.se.

Behörighet till kommunal vuxenutbildning

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

  • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
  • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Validering av tidigare kunskaper och erfarenheter

Du som redan har erfarenheter och kunskaper från arbete eller studier inom valt yrkesområde kan validera dina kunskaper. Validering innebär en bedömning av en individs kunskaper och kompetens oavsett hur, var eller när den har förvärvats. Du får dina kunskaper identifierade, värderade och dokumenterade mot kursmålen. Därefter kan du få intyg eller betyg i gymnasiekurserna.

För planering av validering, kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

Frågor

Om du har frågor kring yrkesutbildningar kan du kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter.

Senast uppdaterad: 24 september 2018

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se