Meny

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser och valbara kurser på totalt cirka 1 500 poäng.

Ansökan och antagning

Ansökan till höstens kurser är stängd.

Information för dig som är antagen till höstens kurser hittar du här.

Kunskapskrav

Behörighetskrav till vård- och omsorgsutbildningen

För att ansöka till Vård- och omsorgsutbildningen krävs att man har

  • godkänt betyg i "Svenska/Svenska som andraspråk" på grundläggande nivå, årskurs 9 eller har motsvarande kunskaper och
  • godkänt betyg i matematik motsvarande årskurs 9 inom grundskolan, alternativt godkänt betyg i delkurs tre i matematik på grundskolenivå eller har motsvarande kunskaper.

Bifoga betyg eller intyg som styrker din behörighet

I din ansökan ska du bifoga betyg eller intyg som styrker din behörighet. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper i svenska kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter i Örebro.

Orienteringskurs i svenska ingår i studierna

När du läser utbildningen på fyra studieperioder ingår en orienteringskurs i svenska under tre av de fyra studieperioderna.

Krav på kunskaper i svenska

Flera arbetsgivare inom vård och omsorg ställer kravet att du har kunskaper motsvarande svenska 1.

Kurser vid tre studieperioder

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Kurser vid fyra studieperioder

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Valbara studieutgångar

Inför den tredje (3) eller fjärde (4) studieperioden av din utbildning ska du välja mellan tre olika utgångar: Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg eller Psykiatri/funktionsnedsättning.

(Valbara kurser med färre än 10 sökande startas inte.)

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Kurs

Poäng

Hälso- och sjukvård


Akutsjukvård

200 p

Medicin 2

100 p

Palliativ vård

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbar kurs, se nedan

50/100 p

Äldreomsorg


Äldres hälsa och livskvalitet

200 p

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

100 p

Palliativ vård

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbar kurs, se nedan

50/100 p

Psykiatri/funktionsnedsättning


Psykiatri 2

200 p

Specialpedagogik 2

100 p

Socialpedagogik

100 p

Samhällsbaserad psykiatri

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbar kurs, se nedan

50/100 p

 

Valbara kurser

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Obligatoriskt om du vill ta ut diplom

Om du tänker ta ut diplom Vård- och omsorgscollage (VOC) så är följande kurser obligatoriska:

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Gymnasiearbete

Läs mer om diplom på Vård- och omsorgscollege webbplats.

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se