Meny

Specialistundersköterska Demensvård

Det här är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är undersköterska, och som vill specialisera dig inom demensvård. Utbildningen ger dig kompetensen att på ett professionellt sätt möta och hjälpa människor med demenssjukdom.

Ansökan öppen!

Så här ansöker du. Sista ansökningadag är 29 april.

Öppet hus onsdag 8 april är framflyttat

Med anledning av utbrottaet från coronaviruset är Campus Risbergska stängd. Öppet hus är därför inte möjligt att genomföra för tillfället. Vi återkommer med nytt datum så fort vi vet.

Yrkeshögskolemässan 24 mars är framflyttad.

Med anledning av utbrottet från coronaviruset och regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med mer är 500 personer samt den oro som finns i samhället kommer Yrkeshögskolemässan inte att genomföras den 24 mars.

Mässan är framflyttad och nytt datum kommer att presenteras inom kort.

Innehåll på sidan

Om utbildningen

Antalet människor som drabbas av demenssjukdom ökar för varje år. Det gör att behovet av vårdpersonal med specialistkompetens är stort, och blir allt större.

Den här utbildningen riktar sig till dig som vill vara med och göra skillnad i den framtida demensvården. Du arbetar förmodligen redan idag inom vården och vill utveckla din kompetens inom området. Som färdig specialistundersköterska har du stora möjligheter att göra karriär inom området.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetens att bemöta, kommunicera, stödja och samarbeta med personer med demenssjukdom och kognitiv funktionsnedsättning. Du kommer även ha de kompetenser som krävs för att medverka i och driva olika förbättringsprojekt för att öka kvalitén i demensvården.

Efter utbildningen kan du arbeta som Specialistundersköterska – demensvård.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs på halvtid. En dag i veckan är du på skolan, Campus Risbergska i Örebro. Utöver det förväntas du lägga motsvarande 1,5 dag på att studera på egen hand.

I utbildningen ingår även LIA (lärande i arbete) i tre veckor. Då är utbildningen förlagd på en arbetsplats. Dessa veckor läser du på heltid.

Du förväntas delta i all undervisning på skolan och följa arbetsplatsens tider vid LIA.

På utbildningen använder vi oss av lärplattformen Fronter för kommunikation mellan lärare och studerande. Därför måste du ha tillgång till en dator eller läsplatta som kan kopplas upp mot skolans trådlösa nätverk under studietiden.

Utbildningsperiod

Utbildningen startar 24 augusti 2020, totalt 86 utbildningsveckor på halvfart. Det motsvarar fyra terminer med en dag i veckan förlagd på skolan.

Kurser som ingår


Kurser

Yrkeshögskolepoäng

Att leva med demens

60 YHP

Demenssjukdomar

20 YHP

Examensarbete

25 YHP

Lärande i arbete (LIA)

15 YHP

Näringslära

20 YHP

Organisationsstöd

25 YHP

Vård i livets slutskede

25 YHP

Välfärdsteknologi

25 YHP

Totalt

215 YHP

 5 yrkeshögskolepoäng (YHP) motsvarar en veckas heltidsstudier.


Behörighet till utbildningen

För att antas till utbildningen måste du ha grundläggande behörigheten. Du måste även ha vissa särskilda förkunskaper.

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet måste du uppfylla något av följande alternativ:
1. Du har en gymnasieexamen från en svensk gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.
2. Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
4. Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet, eller på grund av någon annan omständighet, förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet behöver du även ha:

 • minst betyget Godkänt/E, eller motsvarande kunskaper, i kurserna:
  • Etik och människans livsvillkor
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1
  • Vård- och omsorgsarbete 2
 • ett års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska eller motsvarande (exempelvis halvtid under två år).

Så här ansöker du

Du ansöker digitalt via yh-antagning.se. Du ska bifoga en kopia på

 • ditt betyg från vårdutbildning
 • tjänstgöringsintyg som visar att du varit anställd i minst ett år på heltid som undersköterska eller motsvarande.

Om du behöver hjälp med ansökan

Onsdag 4 mars är du välkommen till Yrkesutbildningscenter, Campus Risbergska, Hagagatan 53, för att få hjälp med att fylla i din ansökan. Drop-in mellan kl. 9 och 18.

Ta gärna med dina betyg och tjänstgöringsintyg. Vi godtar inte utdrag på betyg från Antagning.se och inte heller anställningsbevis.

Om du har skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter blir inte sekretessmarkerade i vårt ansökningssystem. Om du har skyddad identitet, kontakta Amanda Wirén, utbildningssamordnare, amanda.wiren@orebro.se, 019-21 61 90, så får du hjälp med din ansökan.

Så fungerar antagningen

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Urvalet grundar sig på betyg. Ett värde räknas ut på följande kurser:

 • Etik och människans livsvillkor
 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Specialpedagogik
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Maxvärde för dessa kurser är 10 poäng. Har du även betyg i följande kurser ger de 1,5 poäng vardera extra.

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Äldres hälsa och livskvalitet

Maximalt urvalsvärde är med andra ord 13 poäng. Den med högst urvalsvärde erbjuds plats först.

Besked om antagning

Antagning sker via ansökningssystemet. Om du blir antagen får du ett antagningsbesked på den mejladress du uppgav vid ansökan. Om du inte blir antagen får du ett besked om reservplacering. Du får även besked om du inte uppfyller behörighetskraven.

Finasiera dina studier

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge, studieperiod, studietid och omfattning, det vill säga poäng. Studieperioden kommer framgå på antagningsbeskedet.

Studietid: 86 veckor
Poäng: 215 YHP

Kontaktuppgifter

 

Utbildningsledare

Elisabeth Östlund, 019-21 48 88, elisabeth.ostlund@orebro.se

Utbildningssamordnare

Amanda Wirén, 019-21 61 90

E-post

yh.specialistunderskoterska@orebro.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2020

Publicerad: 17 januari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se