Meny

Lärvux

Lärvux är till för vuxna personer med funktionsvariation. Vår idé är att ge dessa personer möjligheter att utvecklas mot nya kunskaper och förmågor. Lärvux kännetecknas av samverkan och ansvar.

Lärvux är indelat i fyra olika riktningar: Särskild utbildning för vuxna, Supported education SP, Supported education NP och Lärlingsutbildning.

Skyddade personuppgifter blir inte sekretessmarkerade i vårt ansökningssystem. Om du har skyddad identitet ska du alltid kontakta studie- och yrkesvägledare för att göra din ansökan.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

All undervisning, lektions- och kurstid anpassas utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Undervisningen sker i små grupper.

Vi finns på Campus Risbergska i Örebro, från framsidan går du in i ingången till höger om huvudentrén och sedan första dörren direkt till vänster när du kommer in. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Namn

Titel

E-post

Telefon

Haugen, Lilian

Speciallärare

lilian.haugen@orebro.se

019‑21 67 99

Hammer, Terese

Speciallärare/

Arbetslagssamordnare

terese.hammer@orebro.se

019-21 11 88

Jonsson, Tomas

Lärare

tomas.jonsson@orebro.se

019-21 67 99

Mellberg, Tomas

Lärare

tomas.mellberg@orebro.se

019-21 67 99

Westerberg, Marika

Specialpedagog

marika.westerberg@orebro.se

019-21 67 99


Supported education SP

Studier för dig som har kontakt med socialpsykiatrin i Örebro kommun.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Namn

Titel

E-post

Telefon

Odell, Malin

Arbetskonsulent

malin.odell@orebro.se


Westerberg, Marika

Specialpedagog

marika.westerberg@orebro.se

010‑21 67 99

 

Supported education NP

Studier för dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom autismspektrat.

Kurser grundläggande och gymnasial nivå

  • Engelska
  • Svenska
  • Matematik
  • Service och bemötande

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Namn

Titel

E-post

Telefon

Ekström, Magnus

Specialpedagog

magnus.ekstrom@orebro.se

019‑21 11 57


Hammer, Terese

Speciallärare/

Arbetslagssamordnare

terese.hammer@orebro.se

019-21 11 88

Jonsson, Tomas

Lärare

tomas.jonsson@orebro.se

019-21 67 99

 

Lärlingsutbildning

Särskild utbildning för vuxna med lindrig utvecklingsstörning.

Utbildningen ges i samarbete med Activa. Undervisningen sker på Campus Risbergska.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Namn

Titel

E-post

Telefon

Hammer, Terese

Kontaktperson/

Arbetslagssamordnare

terese.hammer@orebro.se

019‑21 11 88

 

Studievägledare Lärvux

Om du är i behov av att prata med en studievägledare kan du mejla eller ringa Madelene Willinder, madelene.willinder@orebro.se 019-21 40 48. Du kan även besöka Madelene på Campus Risbergska, CD-korridoren i rum CD09.

Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se