Meny

Studera på dagtid, kvällstid eller distans – gymnasiekurser

Du som vill läsa gymnasiekurser på Komvux kan välja mellan olika studieformer. Du kan studera på dagtid, kvällstid eller distans.

Studera på dagtid

Du som studerar på dagtid har lärarledda lektioner vid två till tre tillfällen per vecka.

Du studerar enligt en planering. Läraren föreläser och har genomgångar av kursinnehållet. Du har möjlighet att ställa frågor och samarbeta med andra elever i gruppen.

Utöver lektionerna i skolan måste du även avsätta tid för hemuppgifter och egna studier. Prov och redovisningar gör du oftast på den schemalagda tiden för kursen.

Fronter är vår digitala lärplattform

På alla kurser använder vi en lärplattform som heter Fronter. Där har du tillgång till materialet i kursen.

Krav på närvaro och uppgifter

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen finns vissa krav på närvaro och uppgifter. Du måste:

  • delta på de obligatoriska lektionerna. Om du är sjuk måste du meddela läraren.
  • ha löpande kontakt med din lärare.
  • göra de uppgifter du får inom en bestämd tid.

Studera på kvällstid

Du som studerar på kvällstid har lärarledda lektioner vid ett tillfälle per vecka.

Studieformen ställer höga krav på motivation och god självdisciplin, eftersom det är mycket studietid på egen hand.

Du studerar enligt en planering. Läraren föreläser och har genomgångar av kursinnehållet. Du har möjlighet att ställa frågor och samarbeta med andra elever i gruppen.

Utöver lektionerna i skolan måste du även avsätta tid för hemuppgifter och egna studier. Prov och redovisningar gör du oftast på den schemalagda tiden för kursen.

Fronter är vår digitala lärplattform

På alla kurser använder vi en lärplattform som heter Fronter. Där har du tillgång till kursens material.

Krav på närvaro och uppgifter

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen finns vissa krav på närvaro och uppgifter. Du måste:

  • delta på de obligatoriska lektionerna. Om du är sjuk måste du meddela läraren.
  • ha löpande kontakt med din lärare.
  • göra de uppgifter du får inom en bestämd tid.

Studera på distans

Att studera på distans innebär att du studerar på egen hand enligt en bestämd planering. Du kommer att få lämna in inlämningsuppgifter löpande. Du har kontakt med din lärare per telefon, e-post, Adobe Connect, Skype och en lärplattform. Undervisningen får du i ett digitalt klassrum, och du behöver därför ha en dator. Ibland är det externa utbildningsföretag som håller i kursen. 

Att studera på distans är en flexibel studieform, eftersom du själv bestämmer när och var du ska studera. Men det kräver också mycket hög självdisciplin och motivation, eftersom du själv helt tar ansvar för dina studier.

I många kurser ingår även några obligatoriska moment som laborationer, muntliga redovisningar eller nationella prov. Det är fysiska träffar som du måste närvara på. De hålls i Örebro.

Halvdistans

Halvdistans innebär att du till största delen studerar på distans men att du även måste delta på obligatoriska träffar på plats ca 1 gång i månaden. Dessutom ingår obligatoriska moment som laborationer, muntliga redovisningar och nationella prov.

Krav på närvaro och uppgifter

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen finns vissa krav på närvaro och uppgifter. Du måste:

  • delta på obligatoriska träffar. Om du är sjuk måste du meddela läraren.
  • ha löpande kontakt med din lärare.
  • göra de uppgifter du får inom en bestämd tid.

Så långa är kurserna

Kursernas längd varierar mellan 10 och 20 veckor. Om du studerar på heltid läser du 20 poäng/vecka. Det motsvarar 400 poäng på 20 veckor.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019

Publicerad: 31 augusti 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se