Meny

Gymnasial utbildning

Du som helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan kan läsa gymnasial vuxenutbildning. Vill du läsa in gymnasiekurser inför yrkesutbildning, högskolestudier eller arbete har du möjlighet att göra det på Komvux Örebro.

Studie- och yrkesvägledning – en bra hjälp

Det är viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Om du är osäker på vad du vill eller behöver läsa rekommenderar vi att du tar kontakt med en av våra studie- och yrkesvägledare. Tillsammans tar ni fram en studieplan och bestämmer vad som passar bäst för dig.

Ansökan

Just nu finns möjlighet att söka de kurser som det finns platser kvar på till höstens studieperiod. I ansökningssystemet ser du vilka kurser som finns sökbara.

Längre ned på denna sida hittar du datum för våra olika studieperioder och ansökningstiderna.

Innan du ansöker är det viktigt att du läser informationen som finns längre ned på denna sida.

Studieformer

På Komvux kan du välja flera olika sätt att studera. Vi erbjuder studieformerna klassrumsundervisning (dagtid), flexibel distansundervisning (kvällstid) och webbaserad heldistans.

Studietiden för kurserna varierar från 10 till 20 veckor. Du kan välja att läsa på deltid eller heltid. Heltidsstudier kräver 20 poäng/vecka vilket motsvarar 400 poäng på 20 veckor.

Här nedanför kan du läsa mer om vad de olika studieformerna innebär.

Klassrumsundervisning (dagtid)

Klassrumsundervisning (dagtid)

Klassrumsundervisning dagtid innebär att du har lärarledda lektioner vid två till tre tillfällen per vecka.

Du studerar enligt en planering och läraren har föreläsningar och genomgångar av kursinnehållet. Du har möjlighet att ställa frågor och samarbeta med andra elever i gruppen. Alla kurser använder en lärplattform som heter Fronter där du har tillgång till materialet i kursen. Utöver träffarna i skolan måste du även avsätta tid för hemuppgifter och egna studier. Prov och redovisningar genomförs oftast på den schemalagda tiden i kursen. Som närvarokontroll ska du delta vid de obligatoriska träffarna, ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid.

Flexibel distansundervisning (kvällstid)

Flexibel distansundervisning

Flexibel distansundervisning innebär att du studerar enligt en planering. Du har
möjlighet att gå på schemalagda lektioner/handledningsträffar minst en gång per
vecka med din lärare. Träffarna ligger oftast kvällstid. I övrigt är det egna studier. Flera
obligatoriska träffar kan ingå för att nå vissa mål i kursen. Det kan handla om laborationer, muntliga redovisningar eller prov.

Studieformen ställer höga krav på motivation och god självdisciplin då det är mycket studietid på egen hand. Du använder med en lärplattform som heter Fronter, vilket kräver att du har tillgång till dator. Prov och redovisningar kan ske på annan tid. Som närvarokontroll ska du delta vid de obligatoriska träffarna, ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid.

Webbaserad heldistans

Webbaserad heldistans

Webbaserad distansutbildning innebär att du studerar enligt en planering med löpande inlämningsuppgifter på egen hand och har kontakt med dina lärare per telefon, e-post, Adobe Connect, Skype och lärplattformen. Din undervisning sker enbart i ett onlineklassrum och du behöver därför en egen dator.

Studieformen är flexibel då du bestämmer själv när och var du ska studera, men den kräver också mycket hög självdisciplin och motivation då du helt tar ansvar för studierna själv.

Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter
du får inom föreskriven tid. I många kurser ingår en muntlig examination. I vissa kurser ingår obligatoriska moment som laborationer, muntliga redovisningar eller nationella prov, som sker på plats i Örebro.

Studieformen webbaserad heldistans utförs ibland av externa utbildningsföretag. Antalet studieplatser är begränsat.

Studieperioder och ansökningstider

De gymnasiala kurserna delas in i fem olika studieperioder. Det innebär att en kurs kan starta flera gånger på ett år och läsas i flera olika studieformer. För att se vilka kurser som startar när kan du ladda ned kurskatalogen (pdf, 196.7 kB).  Tiderna för de olika studieperioderna och när du kan söka dem hittar du även här under.

Datum studieperioder

Studieperiod 1 : 13 augusti–22 december

Ansökan är öppen 15 april–10 juni. Antagningen görs 13 juni.

Studieperiod 2: 22 oktober–22 december

Ansökan är öppen 15 augusti–15 september. Antagningen görs 5 oktober.

Studieperiod 3: 7 januari–24 maj

Ansökan är öppen 15 oktober–15 november. Antagningen görs 6 december.

Studieperiod 4: 18 mars–24 maj

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari. Antagningen görs 4 mars.

Studieperiod 5: 27 maj–ej klart ännu

Ansökan är öppen 15 mars–15 april. Antagningen görs 6 maj.

Planera dina studier så att inte dina lektioner krockar med varandra

Om du planerar att läsa flera olika kurser behöver du tänka på att kursernas lektioner inte får krocka med varandra. För att förhindra detta är alla sökbara kurser uppdelade i block. Kurser som ingår i samma block riskerar att krocka. Var därför noga med att bara välja en kurs från samma block.

Om du har behov av att söka flera kurser ur samma block rekommenderar vi att du först pratar med en studie- och yrkesvägledare. Ni kan då tillsammans planera din studiegång.

Block A
 • Engelska 5
 • Fysik 2
 • Företagsekonomi 1
 • Naturkunskap 1b
 • Sociologi
 • Svenska 2

Schematider för klassrumsundervisning (dagtid)

Måndag 12.30-14.15, tisdag 8.15-10, torsdag 12.3 14.15

Schematider för flexibel distansundervisning (kvällstid)

Måndag: Fysik 2, tisdag: Sociologi, Svenska 2, onsdag: Engelska 5, torsdag: Företagsekonomi 1

 

Block B
 • Biologi 1
 • Biologi 2
 • Historia 1a+b
 • Matematik 1a
 • Svenska som andraspråk 3
 • Svenska 3

Schematider för klassrumsundervisning (dagtid)

Måndag 8.15-10, tisdag 12.30-14.15, torsdag 10.15-12

Schematider för flexibel distansundervisning (kvällstid)

TisdagSvenska 3, Svenska som andraspråk 3, torsdag: Historia 1a+b

 

Block C
 • Matematik 2a
 • Matematik 3b
 • Matematik 3c
 • Matematik 4
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Religion 1
 • Svenska som andraspråk 1
 • Samhällskunskap 2

Schematider för klassrumsundervisning (dagtid)

Måndag 10.15-12, onsdag 8.15-10, fredag 12.30-14.15

Schematider för flexibel distansundervisning (kvällstid)

Måndag: Matematik 2a och pedagogiskt ledarskap, tisdag: Matematik 3b, Matematik 3c och Svenska som andraspråk 1

 

Block D
 • Engelska 6
 • Engelska 7
 • Geografi 1
 • Kemi 1
 • Matematik 1b+c
 • Naturkunskap 2
 • Svenska som andraspråk 2

Schematider för klassrumsundervisning (dagtid)

Måndag 14.30-16.15, onsdag 12.30-14.15, torsdag 8.15-10

Schematider för flexibel distansundervisning (kvällstid)

Måndag: Engelska 7, Kemi 1 och Svenska som andraspråk 2, tisdag: Matematik 1b+c och Naturkunskap 2, onsdag: Engelska 6.

Block E
 • Engelska 5
 • Fysik 1a
 • Matematik 2b
 • Matematik 2c
 • Privatjuridik
 • Psykologi 1
 • Samhällskunskap 1b

Schematider för klassrumsundervisning (dagtid)

Tisdag 10.15-12, onsdag 14.30-16.15, fredag 8.15-10

Schematider för flexibel distansundervisning (kvällstid)

Måndag: Fysik 1, tisdag: Psykologi 1och Samhällskunskap 1b , onsdag: Engelska 5, fredag: Privatjuridik.

 

Block F
 • Engelska 6
 • Historia 2a
 • Kemi 2
 • Kommunikation
 • Svenska 1

Schematider för klassrumsundervisning (dagtid)

Tisdag 14.30-16.15, onsdag 10.15-12, fredag 10.15-12

Schematider för flexibel distansundervisning (kvällstid)

Tisdag: Svenska 1, onsdag: Engelska 6.

 

För dig som behöver undervisning på teckenspråk

Om du behöver teckenspråkstolk i undervisningen är det viktigt att du talar om det för oss.

Hör av dig på direkten

Även om ansökan inte är öppen och du bara har planer att börja läsa på Komvux, hör av dig så snart som möjligt. Att du hör av dig gör att vi kan planera dina studier hos oss på ett bra sätt. I några kurser kan vi erbjuda lärare som kommunicerar med teckenspråk och andra kurser erbjuder vi med tolk.

Digital ansökan

Om du gör en digital ansökan kom ihåg att bocka för alternativet "Behov av teckenspråkstolk".

Planeringsmöte

När du är antagen till kursen/kurserna så kallas du till ett planeringsmöte. Vid detta möte kommer vi att diskutera de olika formerna som Komvux erbjuder, det vill säga
dagtid, kvällstid, distans eller en kombination av dessa former som vi kallar
för flerform. I samband med detta så planerar vi tillsammans vid vilka
tillfällen du önskar teckenspråkstolk.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se, sms: 076-309 85 99.

Senast uppdaterad: 29 juni 2018

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se