Meny

Gymnasiekurser

Du som helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan kan läsa gymnasiekurser på Komvux. Även du som vill läsa in kurser för att bli behörig till yrkesutbildning, högskolestudier eller arbete kan göra det på Komvux.

Dags att söka till kurser som startar i oktober 2018

Nu är ansökan öppen för kurser som startar 22 oktober. Sista ansökningsdag är 15 september.

Ansökan

Studieformer

På Komvux kan du välja att studera på dagtid, kvällstid eller distans.

Studietiden för kurserna varierar från 10 till 20 veckor. Du kan välja att läsa på deltid eller heltid. Heltidsstudier kräver 20 poäng/vecka vilket motsvarar 400 poäng på 20 veckor.

Här nedanför kan du läsa mer om vad de olika studieformerna innebär.

Dagtid

Du som studerar på dagtid har lärarledda lektioner vid två till tre tillfällen per vecka.

Du studerar enligt en planering. Läraren har föreläsningar och genomgångar av kursinnehållet. Du har möjlighet att ställa frågor och samarbeta med andra elever i gruppen.

Alla kurser använder en lärplattform som heter Fronter där du har tillgång till materialet i kursen. Utöver träffarna i skolan måste du även avsätta tid för hemuppgifter och egna studier.

Prov och redovisningar gör du oftast på den schemalagda tiden i kursen. Som närvarokontroll ska du delta vid de obligatoriska träffarna, ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid.

Kvällstid

Studier på kvällstid kallas även för "Flexibel distansundervisning". Studieformen ställer höga krav på motivation och god självdisciplin då det är mycket studietid på egen hand.

Du studerar enligt en planering. Du har möjlighet att gå på schemalagda lektioner/handledningsträffar minst en gång per vecka med din lärare. Träffarna ligger oftast kvällstid. I övrigt är det egna studier.

Flera obligatoriska träffar kan ingå för att nå vissa mål i kursen. Det kan handla om laborationer, muntliga redovisningar eller prov. Du använder en lärplattform som heter Fronter, vilket kräver att du har tillgång till dator.

Prov och redovisningar kan ske på annan tid. Som närvarokontroll ska du delta vid de obligatoriska träffarna, ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter du får inom föreskriven tid.

Distans

Att studera på distans innebär att du studerar på egen hand enligt en planering där du löpande lämnar in inlämningsuppgifter. Du har kontakt med dina lärare per telefon, e-post, Adobe Connect, Skype och lärplattformen. Din undervisning sker enbart i ett onlineklassrum och du behöver därför en egen dator.

Studieformen är flexibel då du bestämmer själv när och var du ska studera, men den kräver också mycket hög självdisciplin och motivation då du helt tar ansvar för studierna själv.

Som närvarokontroll ska du ha löpande kontakt med din lärare och göra de uppgifter
du får inom föreskriven tid. I många kurser ingår en muntlig examination. I vissa kurser ingår obligatoriska moment som laborationer, muntliga redovisningar eller nationella prov, som sker på plats i Örebro.

Ibland är det externa utbildningsföretag som håller i kursen. Antalet studieplatser är begränsat.

Studieperioder och ansökningstider

De gymnasiala kurserna delas in i fem olika studieperioder. Det innebär att en kurs kan starta flera gånger på ett år och läsas i flera olika studieformer. För att se vilka kurser som startar när kan du ladda ned kurskatalogen (pdf, 196.7 kB)

Studieperiod 1: 13 augusti–21 december

Ansökan är öppen 15 april–10 juni. Antagningen görs 13 juni.

Studieperiod 2: 22 oktober–21 december

Ansökan är öppen 15 augusti–15 september. Antagningen görs 5 oktober.

Studieperiod 3: 7 januari–24 maj

Ansökan är öppen 15 oktober–15 november. Antagningen görs 6 december.

Studieperiod 4: 18 mars–24 maj

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari. Antagningen görs 4 mars.

Studieperiod 5: 27 maj–ej klart ännu

Ansökan är öppen 15 mars–15 april. Antagningen görs 6 maj.

Om du vill söka flera kurser samtidigt, se till att de inte krockar med varandra

Om du planerar att läsa flera olika kurser behöver du tänka på att kursernas lektioner inte får krocka med varandra. För att förhindra detta är alla kurser uppdelade i block, se nedan. Kurser som ingår i samma block riskerar att krocka. Var därför noga med att bara välja en kurs från samma block.

Om du har behov av att söka flera kurser ur samma block rekommenderar vi att du först pratar med en studie- och yrkesvägledare. Ni kan då tillsammans planera din studiegång. 

Block A

Engelska 5, Fysik 2, Företagsekonomi 1, Naturkunskap 1b, Sociologi ,Svenska 2

Schema

Kurser på dagtid: Måndag kl. 12.30-14.15, tisdag kl. 8.15-10, torsdag kl. 12.30-14.15

Kurser på kvällstid: Måndag: Fysik 2, tisdag: Sociologi, Svenska 2, onsdag: Engelska 5, torsdag: Företagsekonomi 1

Block B

Biologi 1, Biologi 2, Historia 1a+b, Matematik 1a, Svenska som andraspråk 3, Svenska 3

Schema

Kurser på dagtid: Måndag kl. 8.15-10, tisdag kl. 12.30-14.15, torsdag kl. 10.15-12

Kurser på kvällstid: TisdagSvenska 3, Svenska som andraspråk 3, torsdag: Historia 1a+b

Block C

Matematik 2a, Matematik 3b, Matematik 3c, Matematik 4, Pedagogiskt ledarskap, Religion 1, Svenska som andraspråk 1, Samhällskunskap 2

Schema

Kurser på dagtid: Måndag kl. 10.15-12, onsdag kl. 8.15-10, fredag kl. 12.30-14.15

Kurser på kvällstid: Måndag: Matematik 2a och pedagogiskt ledarskap, tisdag: Matematik 3b, Matematik 3c och Svenska som andraspråk 1

Block D

Engelska 6, Engelska 7, Geografi 1, Kemi 1, Matematik 1b+c, Naturkunskap 2, Svenska som andraspråk 2

Schema

Kurser på dagtid: Måndag kl. 14.30-16.15, onsdag kl. 12.30-14.15, torsdag kl. 8.15-10

Kurser på kvällstid: Måndag: Engelska 7, Kemi 1 och Svenska som andraspråk 2, tisdag: Matematik 1b+c och Naturkunskap 2, onsdag: Engelska 6.

Block E

Engelska 5, Fysik 1a, Matematik 2b, Matematik 2c, Privatjuridik, Psykologi 1, Samhällskunskap 1b

Schema

Kurser på dagtid: Tisdag kl.10.15-12, onsdag kl. 14.30-16.15, fredag kl. 8.15-10

Kurser på kvällstid: Måndag: Fysik 1, tisdag: Psykologi 1och Samhällskunskap 1b , onsdag: Engelska 5, fredag: Privatjuridik.

Block F

Engelska 6, Historia 2a, Kemi 2, Kommunikation, Svenska 1

Schema

Kurser på dagtid: Tisdag kl. 14.30-16.15, onsdag kl. 10.15-12, fredagkl. 10.15-12

Kurser på kvällstid: Tisdag: Svenska 1, onsdag: Engelska 6. 

Studie- och yrkesvägledning – en bra hjälp

Det är viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Om du är osäker på vad du vill eller behöver läsa rekommenderar vi att du tar kontakt med en av våra studie- och yrkesvägledare. Tillsammans tar ni fram en studieplan och bestämmer vad som passar bäst för dig.

För dig som behöver undervisning på teckenspråk

Om du behöver teckenspråkstolk i undervisningen är det viktigt att du talar om det för oss.

Hör av dig på direkten

Även om ansökan inte är öppen och du bara har planer att börja läsa på Komvux, hör av dig så snart som möjligt. Att du hör av dig gör att vi kan planera dina studier hos oss på ett bra sätt. I några kurser kan vi erbjuda lärare som kommunicerar med teckenspråk och andra kurser erbjuder vi med tolk.

Digital ansökan

Om du gör en digital ansökan kom ihåg att bocka för alternativet "Behov av teckenspråkstolk".

Planeringsmöte

När du är antagen till kursen/kurserna så kallas du till ett planeringsmöte. Vid detta möte kommer vi att diskutera de olika formerna som Komvux erbjuder, det vill säga
dagtid, kvällstid, distans eller en kombination av dessa former som vi kallar
för flerform. I samband med detta så planerar vi tillsammans vid vilka
tillfällen du önskar teckenspråkstolk.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Thomas Söderkvist, thomas.soderkvist@orebro.se, sms: 076-309 85 99.

Senast uppdaterad: 13 september 2018

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se