Meny

Grundläggande utbildning

Grundläggande kurser på Komvux motsvarar grundskolans årskurs 1 till 9 men är anpassade efter vuxnas behov och förutsättningar.

Nu kan du söka till vårens studieperiod 4 med start den 20 mars 2018. Sista dagen att söka är 14 februari 2018.

Så här ansöker du

Du som bor i Örebro kommun

Om du är folkbokförd i Örebro kommun kan du göra din ansökan digitalt. Innan du ansöker bör du ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med din ansökan. Se till att du har en fungerande e-postadress innan besöket.

Digital ansökan

För dig som har Mobilt BankID/ Bank ID

Logga in och gör din ansökan

För dig som saknar Mobilt BankID/ Bank ID

  1. Skapa användarkonto. Har du inget användarkonto, måste du börja med att skapa ett. Du behöver ha en fungerande e-postadress.
  2. Logga in och gör din ansökan.
    Du som inte har läst på Komvux tidigare under hösten måste bifoga dina betyg för att vi ska kunna behandla din ansökan.
    Om du har glömt ditt lösenord kan du skapa ett nytt här.

Ladda ner lathundar med hjälp för hur du ansöker digitalt

Hur du ansöker till grundläggande kurser. (pdf, 1.6 MB)

Du som inte bor i Örebro kommun

Om du inte bor i Örebro kommun ska du skicka in en ansökan till oss. Mejla komvux@orebro.se för att få en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten lämnar du till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Du som har skyddad identitet

Har du skyddad identitet ska du kontakta studie- och yrkesvägledare på Komvux för att göra din ansökan.

Studie- och yrkesvägledning – en bra hjälp

Om du känner dig osäker på vad du vill eller behöver läsa, ta hjälp av en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans bestämmer ni vad som passar bäst för dig.

Studieperioder

De grundläggande kurserna har fyra studieperioder under hösten 2018 och våren 2019. Kurser med färre än 12 sökande startar inte.

Studieperiod 1: 180813 –181228
Studieperiod 2: 181022 –181228
Studieperiod 3: 190107 - 190524
Studieperiod 4: 190318 - 190524

Kurser som erbjuds

Biologi - 150p (Går inte att söka hösten 2018)

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i biologi som förberedelse för arbetslivet eller gymnasiala kurser i biologi.

Vad får jag för kunskaper?

Kursen ger kunskaper om biologiska sammanhang och om människans förhållande till naturen. Efter avklarade studier får du ett betyg som motsvarar grundskolans år 9, F-A

Engelska – dag/kväll

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i engelska språket för att förbereda dig för arbetslivet eller gymnasiala studier i engelska. Kursen ger grundläggande kunskaper i engelska. Du får öva på att tala, läsa och skriva på engelska. Du får även träna på att förstå talad engelska från olika delar av världen.

Fyra delkurser – vilken ska jag läsa?

Det finns fyra delkurser i engelska. Vilken kurs du ska läsa beror på vilka förkunskaper du har. Du får göra ett test och prata med en lärare för att bestämma vilken delkurs du ska börja på.

När du har läst alla fyra delkurser kan du få ett betyg från F–A. Betyget motsvarar grundskolans år 9.

Delkurs 1: 100 poäng. Delkurs 2: 100 poäng. Delkurs 3: 200 poäng. Delkurs 4: 200 poäng.

Fysik - 150p (Går inte att söka hösten 2018)

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i fysik som förberedelse för arbetslivet eller gymnasiala kurser i fysik.

Det här ingår

Kursen ger kunskaper om fysikaliska sammanhang och syftar till att ge intresse för att undersöka omvärlden.

Betyg

Efter avklarade studier får du ett betyg som motsvarar grundskolans år 9, F-A.

Geografi - 150p

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i geografi som förberedelse för arbetslivet eller gymnasiala studier i geografi.

Det här ingår

Kursen ger kunskaper om geografiska förhållanden och om olika platser och levnadsvillkor.

Betyg

Efter avklarade studier får du ett betyg som motsvarar grundskolans år 9, F-A.

Historia - 150p (Går inte att söka hösten 2018)

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i historia som förberedelse för arbetslivet eller gymnasiala studier i historia.

Det här ingår

Kursen ger kunskaper om historiska sammanhang och förhållanden och om hur dessa påverkar vår nutid.

Betyg

Efter avklarade studier får du ett betyg som motsvarar grundskolans år 9, F-A.

Kemi - 150p

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i kemi som förberedelse för arbetslivet eller gymnasiala studier i
kemi.

Det här ingår

Kursen ger kunskaper om kemiska sammanhang och syftar till att ge intresse för att undersöka omvärlden.

Betyg

Efter avklarade studier får du ett betyg som motsvarar grundskolans år 9, F-A.

Matematik – dag/kväll

Fyra delkurser – vilken ska jag läsa?

Det finns fyra delkurser i matematik. Vilken kurs du ska läsa beror på vilka förkunskaper du har. Du får göra ett test och prata med en lärare för att bestämma vilken delkurs du ska börja på. Delkurs 1 är för de som saknar utbildning i eller har liten erfarenhet av matematik. 

När du har läst alla fyra delkurser kan du få ett betyg från F–A. Betyget motsvarar grundskolans år 9.

Delkurs 1: 100 poäng. Delkurs 2: 100 poäng. Delkurs 3: 200 poäng. Delkurs 4: 200 poäng.

Religionskunskap - 150p (Går inte att söka hösten 2018)

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i religionskunskap som förberedelse för arbetslivet eller gymnasiala kurser i religionskunskap.

Det här ingår

Kursen ger kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i Sverige och på andra håll i världen.

Betyg

Efter avklarade studier får du ett betyg som motsvarar grundskolans år 9, F-A.

Samhällskunskap - 150p

För vem?

Kursen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i samhällskunskap som förberedelse för arbetslivet eller gymnasiala kurser i samhällskunskap.

Det här ingår

Kursen ger kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra och berör många olika samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Betyg

Efter avklarade studier får du ett betyg som motsvarar grundskolans år 9, F-A.

Svenska

För vem?

Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Det här ingår

På kursen får du öva på att läsa och analysera olika typer av texter, förstå och tolka innehållet i muntliga presentationer och talat språk i olika medier. Kurser förbereder dig för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Fyra delkurser

När du har läst alla fyra delkurser kan du få ett betyg från F–A. Betyget motsvarar grundskolans år 9.

Delkurs 1: 100 poäng. Delkurs 2: 200 poäng. Delkurs 3: 200 poäng. Delkurs 4: 200 poäng.

Svenska som andraspråk - dag/kväll

För vem?

Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska.

Det här ingår

Genom undervisningen får du utveckla dina kunskaper i och om det svenska språket. Kursen ger dig färdigheter för vardagslivet, samhällslivet, arbetslivet eller gymnasiala studier.

Fyra delkurser

I svenska som andraspråk finns 4 olika delkurser. Vilken kurs du ska läsa beror på vilka förkunskaper du har och vilket mål du har med dina studier. Efter ett test och samtal med lärare bestäms det på vilken delkurs du börjar dina studier.

Betyg

Efter avklarade studier på delkurs 4 kan du få ett betyg som motsvarar grundskolans år 9.

Delkurs 1: 100 poäng. Delkurs 2: 200 poäng. Delkurs 3: 200 poäng. Delkurs 4: 200 poäng. När delkursen är slut får du ett betyg, F-A


Svenska som andraspråk (heltid) - Förkunskapskrav: SFI D

För vem?

Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som har kunskaper som motsvarar ett godkänt betyg på SFI D-nivå. Kursen ställer höga krav på motivation och god studiedisciplin då det är mycket studietid på egen hand. Lektionerna ligger så att det inte passar att studera något annat ämne dagtid.

Det här ingår

Genom undervisningen får du utveckla dina kunskaper i och om det svenska språket. Kursen ger dig färdigheter för vardagslivet, samhällslivet, arbetslivet eller gymnasiala studier.

Fyra delkurser

I svenska som andraspråk finns 4 olika delkurser. Vilken kurs du ska läsa beror på vilka förkunskaper du har och vilket mål du har med dina studier. Efter ett test och samtal med lärare bestäms det vilken delkurs du börjar dina studier på.

Betyg

Efter avklarade studier på delkurs 4 kan du få ett betyg som motsvarar grundskolans år 9.

Delkurs 1: 100 poäng. Delkurs 2: 200 poäng. Delkurs 3: 200 poäng. Delkurs 4: 200 poäng. När delkursen är slut får du ett betyg, F-A

Orienteringskurser

Grundläggande datakunskap - 50p

För vem?

I den här kursen kommer du att få lära dig grunderna om datorer och dess användning.

Det här ingår

Efter avslutad kurs ska du självständigt kunna använda en dator för att söka information, göra vardagsärenden via internet eller för att använda datorn i dina fortsatta studier.

Betyg

I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen.

Hur man lär - 50p

För vem?

I den här kursen ökar du din kunskap om ditt eget lärande.

Det här ingår

Kursen syftar till att stärka din förmåga att ta eget ansvar för dina studier. Du får lära dig olika sätt att underlätta dina studier med
hjälp av god studieteknik.

Betyg

I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen.

Senast uppdaterad: 29 juni 2018

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se