Meny
  • Start
  • / Prövning – tenta av kurs eller höj betyg

Prövning – tenta av kurs eller höj betyg

Prövning på Komvux ger dig möjlighet att få betyg på en kurs som du har läst in på egen hand, eller att höja betyg på en kurs som du redan har betyg i.

Vad är en prövning?

Prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygssätts. Prövning är ett alternativ för dig som redan har kunskaper motsvarande kursens innehåll men som saknar betyg i kursen. I en prövning ingår inte undervisning eller lärarhandledning

En prövning görs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven och varierar därför mellan kurser. I en prövning ingår i de flesta kurser förutom det skriftliga provet även skriftliga-, muntliga- och/eller praktiska uppgifter.

Datum för när dessa uppgifter ska genomföras är oftast ett annat än för det skriftliga provet. Information om hur prövningen är upplagd, vilka moment som ingår och när de ska göras ges av prövningsansvarig lärare i prövningsinformationen som skickas ut till dig ungefär tre veckor innan prövningstillfället.

Får man hjälp att läsa in kursen till prövningen på skolan?

Nej, den prövande ansvarar helt och hållet själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. Viss hjälp har du i de instruktioner som finns till de flesta kurserna på Komvux Örebros webbplats.

Vilken kurslitteratur ska användas?

Det är upp till varje prövande. På vår webbplats hittar du dock flera rekommendationer i flera ämnen.

Vem har rätt att göra en prövning?

Personer som är minst 20 år eller har avslutat sin gymnasieutbildning eller inte har påbörjat sin gymnasieutbildning kan göra en prövning. Du får inte vara inskriven på den kurs som prövningen avser.

Kostar det någonting?

Prövningsavgiften är 500 kr per kurs. När du anmält dig kommer en faktura att skickas till dig.

Avgift tas inte ut för dig som är inskriven på Komvux i Örebro och har F i kursen du ska göra prövning i. Då är din prövning avgiftsfri.

Anmälan är bindande och du kommer vara tvungen att betala avgiften även om du inte genomför prövningen.

Jag vill anmäla mig till prövning i flera kurser men de krockar i skrivschemat!

Vår regel är att du skriver ett kursprov på skrivdagen enligt skrivschemat för prövningar. Välj kurser utifrån skrivschemat innan du anmäler dig. Vi godtar inte din anmälan om vi ser att dina prövningar krockar.

Studiemedel

Du kan inte få studiemedel från CSN för att göra en prövning.

Betyg

Om du efter prövningen vill ha ditt betyg hemskickat gör du en beställning via hemsidan.

Legitimering

Både vid skriftligt och muntligt prov krävs giltig legitimation.

Ansök om att få göra prövning

Du loggar in och ansöker om att få göra en prövning via vår webb-ansökan. Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Glöm inte att bifoga dina betyg i ansökan.

Vi godtar endast fullständiga ansökningar

För att kunna logga in med användarnamn och lösenord behöver du ett användarkonto. Har du inget, måste du börja med att skapa ett.

Om du har glömt ditt lösenord kan du skapa ett nytt här.

Ta kontakt med Vägledningscenter på Campus Risbergska om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i din ansökan.

Prövningstillfällen och anmälningstider

Grundläggande-, gymnasiala- och vård- och omsorgskurser hösten 2018.

Prövningstillfälle - skriftligt prov

Anmälan är öppen

5 oktober, kl 8.30 - 12.30

7 augusti–7 september

12 oktober, kl 8.30 - 12.30

14 augusti–14 september

19 oktober, kl 8.30 - 12.30

21 augusti–21 september

Grundläggande-, gymnasiala- och vård- och omsorgskurser våren 2019.

Prövningstillfälle - skriftligt prov

Anmälan är öppen

22 mars, kl 8.30 - 12.30

21 januari–21 februari

29 mars, kl 8.30 - 12.30

1 februari–1 mars

5 april, kl 8.30 - 12.30

8 februari–8 mars

Sfi-kurser hösten 2018

Prövningstillfälle - skriftligt prov

Anmälan är öppen

5 september

6 juli–6 augusti

10 oktober

10 augusti–3 oktober

7 november

8 september–31 oktober

5 december

5 oktober–28 november

Sfi-kurser våren 2019

Prövningstillfälle - skriftligt prov

Anmälan är öppen

13 mars

11 januari–6 mars

10 april

11 februari–3 april

8 maj

8 mars–1 maj

Kurser där vi erbjuder prövning

Prövningar gymnasial nivå

Länkarna går till pdf:er med mer information om prövningen och kontaktuppgifter till ansvarig lärare.

Ämne

Kurskod

Prövningsdagar

Biologi 1 (pdf, 91.5 kB)

BIOBIO01

5 oktober och 22 mars

Biologi 2 (pdf, 27.2 kB)

BIOBIO02

12 oktober och 29 mars

Engelska 5 (pdf, 184.8 kB)

ENGENG05

5 oktober och 22 mars

Engelska 6 (pdf, 168.4 kB)

ENGENG06

12 oktober och 29 mars

Engelska 7 (pdf, 37.7 kB)

ENGENG07

19 oktober och 5 april

Fysik 1a (pdf, 27.4 kB)

FYSFYS01a

5 oktober och 22 mars

Fysik 2 (pdf, 27.6 kB)

FYSFYS02

12 oktober och 29 mars

Företagsekonomi 1 (pdf, 91.5 kB)

FÖRFÖR01

5 oktober och 22 mars

Geografi 1 (pdf, 29.5 kB)

GEOGEO01

5 oktober och 22 mars

Geografi 2 (pdf, 29.2 kB)

GEOGEO02

12 oktober och 29 mars

Historia 1a1 (pdf, 92.2 kB)

HISHIS1a1

5 oktober och 22 mars

Historia 1a2 (pdf, 92.6 kB)

HISHIS1a2

5 oktober och 22 mars

Historia 1b (pdf, 133.8 kB)

HISHIS01b

5 oktober och 22 mars

Historia 2a (pdf, 26 kB)

HISHIS02a

12 oktober och 29 mars

Kemi 1 (pdf, 32.9 kB)

KEMKEM01

5 oktober och 22 mars

Kemi 2 (pdf, 32.9 kB)

KEMKEM02

12 oktober och 29 mars

Matematik 1a (pdf, 32.7 kB)

MATMAT01a

5 oktober och 22 mars

Matematik 1b (pdf, 33.5 kB)

MATMAT01b

5 oktober och 22 mars

Matematik 1c (pdf, 33.6 kB)

MATMAT01c

5 oktober och 22 mars

Matematik 2a (pdf, 32.5 kB)

MATMAT02a

12 oktober och 29 mars

Matematik 2b (pdf, 31.5 kB)

MATMAT02b

12 oktober och 29 mars

Matematik 2c (pdf, 31.3 kB)

MATMAT02c

12 oktober och 29 mars

Matematik 3b (pdf, 29.6 kB)

MATMAT03b

19 oktober och 5 april

Matematik 3c (pdf, 29.9 kB)

MATMAT03c

19 oktober och 5 april

Matematik 4 (pdf, 31.3 kB)

MATMAT004

19 oktober och 5 april

Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b (pdf, 20.2 kB)

NAKNAK01a/1a2/1b

5 oktober och 22 mars

Naturkunskap 2 (pdf, 13.7 kB)

NAKNAK02

19 oktober och 5 april

Psykologi 1 (pdf, 25.7 kB)

PSKPSY01

5 oktober och 22 mars

Religionskunskap 1 (pdf, 14.7 kB)

RELREL01

19 oktober och 5 april

Samhällskunskap 1a1 (pdf, 119.9 kB)

SAMSAM01a1

12 oktober och 29 mars

Samhällskunskap 1a2 (pdf, 120.1 kB)

SAMSAM01a2

12 oktober och 29 mars

Samhällskunskap 1b (pdf, 121.5 kB)

SAMSAM1b

12 oktober och 29 mars

Samhällskunskap 2 (pdf, 120.2 kB)

SAMSAM02

12 oktober och 29 mars

Svenska 1 (pdf, 35.5 kB)

SVESVE01

5 oktober och 22 mars

Svenska 2 (pdf, 61.4 kB)

SVESVE02

12 oktober och 29 mars

Svenska 3 (pdf, 44.5 kB)

SVESVE03

19 oktober och 5 april

Svenska som andraspråk 1 (pdf, 69.8 kB)

SVASVA01

5 oktober och 22 mars

Svenska som andraspråk 2 (pdf, 69.9 kB)

SVASVA02

12 oktober och 29 mars

Svenska som andraspråk 3 (pdf, 70 kB)

SVASVA03

19 oktober och 5 april

 

Prövningar grundläggande nivå

Länkarna går till pdf:er med mer information om prövningen och kontaktuppgifter till ansvarig lärare.

Ämne

Kurskod

Prövningsdagar

Engelska grundläggande (pdf, 52.3 kB)

GRNENG2

5 oktober och 22 mars

Matematik grundläggande (pdf, 58.8 kB)

GRNMAT2

5 oktober och 22 mars

Svenska grundläggande (pdf, 87 kB)

GRNSVE2

12 oktober och 29 mars

Svenska som andraspråk grundläggande (pdf, 226.4 kB)

GRNSVA2

5 oktober och 22 mars

Prövningar vård- och omsorgsutbildningen

Länkarna går till pdf:er med mer information om prövningen och kontaktuppgifter till ansvarig lärare.

Ämne

Kurskod

Prövningsdagar

Akutsjukvård (pdf, 29.4 kB)

SJUAKU0

19 oktober 5 april

Etik och människans livsvillkor (pdf, 29.5 kB)

MÄNET10

19 oktober 5 april

Friskvård och hälsa (pdf, 90.3 kB)

HAAFRI0

19 oktober 5 april

Hälsopedagogik (pdf, 30.4 kB)

HALHAL0

19 oktober 5 april

Medicin 1 (pdf, 28.5 kB)

MEDMED01

19 oktober 5 april

Medicin 2 (pdf, 29.4 kB)

MEDMED02

19 oktober 5 april

Palliativ vård (pdf, 29.2 kB)

SJULIN0

19 oktober 5 april

Psykiatri 1 (pdf, 28.9 kB)

PSYPSY01

19 oktober 5 april

Psykiatri 2 (pdf, 29.4 kB)

PSYPSY02

19 oktober 5 april

Psykologi 1 (pdf, 29.2 kB)

PSKPSY01

19 oktober 5 april

Samhällsbaserad psykiatri (pdf, 29.4 kB)

PSYSAM0

19 oktober 5 april

Socialpedagogik (pdf, 29.3 kB)

PEASOC0

19 oktober 5 april

Specialpedagogik 1 (pdf, 29.8 kB)

SPCSPE01

19 oktober 5 april

Specialpedagogik 2 (pdf, 29.1 kB)

SPCSPE02

19 oktober 5 april

Vård- och omsorgsarbete 1 (pdf, 28.9 kB)

VÅRVÅR01

19 oktober 5 april

Vård- och omsorgsarbete 2 (pdf, 28.8 kB)

VÅRVÅR02

19 oktober 5 april

Vård och omsorg vid demenssjukdom (pdf, 29 kB)

GERVÅR0

19 oktober 5 april

Äldres hälsa och livskvalitet (pdf, 29 kB)

GERÄLD0

19 oktober 5 april

 

Prövningar Komvux-sfi

Samtliga sfi-prövningar kan göras vid alla prövningstillfällen.

Ämne

Kurskod

SFI B

SFIKUB92

SFI C

SFIKUC92

SFI D

SFIKUD92

 

Senast uppdaterad: 14 november 2018

Publicerad: 23 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se