Meny

Studie- och yrkesvägledning

Om du är osäker på vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål med dina studier kan du kontakta en av våra studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att reda ut behörighetskrav till olika utbildningar. De kan också svara på frågor om hur arbetsmarknaden ser ut för olika yrken nu och i framtiden. De hjälper även till med frågor om studiefinansiering.

De kan också hjälpa dig om du vill testa din kunskapsnivå i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk inför din anmälan för studier till Komvux.

Studie- och yrkesvägledning för dig som inte studerar på Komvux

För dig som inte är elev på Komvux finns Vägledningscenter
Telefontid: måndag–fredag kl. 8–9.30
Telefon: 019-21 10 00, knappval 3 (Örebro kommuns servicecenter)
Övrig tid mejla till vagledningscenter@orebro.se

Studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter

Namn

E-post

Elsa Björkstrand

elsa.bjorkstrand@orebro.se

Margaretha Franzén

margaretha.franzen@orebro.se

Lawrence Cortes Guzman

lawrence.cortes.guzman@orebro.se

Sabina Nuhic

sabina.nuhic@orebro.se

Studievägledning för dig som redan studerar på Komvux

Sfi och grundläggande kurser

Namn

Rum

E-post

Jan-Ola Cajdert

CD09A

jan-ola.cajdert@orebro.se

Lawrence Cortes Guzman

CD14

lawrence.cortes.guzman@orebro.se

Sabina Nuhic

A02D

sabina.nuhic@orebro.se

Gymnasiala kurser

Namn

Rum

E-post

Kerstin Bergh

CD20

kerstin.bergh@orebro.se

Isabella Ekstrand

CD09B

isabella.ekstrand@orebro.se

Vård- och omsorgsutbildningen

Namn

Rum

E-post

Isabella Ekstrand

CD09B

isabella.ekstrand@orebro.se

Yrkesutbildningar och Lärvux

Namn

Rum

E-post

Madelene Willinder

CD09

madelene.willinder@orebro.se

Senast uppdaterad: 21 november 2018

Publicerad: 23 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se