Meny

Lärvux rikskonferens i Örebro 2018 -Föreläsare

Wadköping Örebro

Här kan du läsa mer om årets föreläsare på Lärvux rikskonferens.

Jessica Arvidsson: ”Sysselsättning och social rättvisa” 

Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden.

Jessica Arvidsson

Enhetschef i Båstads kommun. Fil dr i hälsa och livsstil inr. handikappvetenskap. Forskningsfokus: inträdet i arbetslivet efter gymnasieärskolan.

Avhandling

Twitter

Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson: ”Hjärntrötthet – ett dolt handikapp”

Mental trötthet är en bekymmersam konsekvens efter traumatiska skallskador, stroke och annan sjukdom i nervsystemet. Tillståndet kännetecknas av en påtaglig uttröttning redan efter måttlig mental aktivitet. En omfattande trötthet kan slå an mycket snabbt och det är då inte möjligt att fortsätta aktiviteten. Typiskt är också en påfallande lång återhämtning för att återfå den mentala energin. Uppmärksamheten kan inte upprätthållas annat än under kortare perioder. Hjärnan blir överbelastad med ovidkommande information. Andra vanliga symtom såsom irritabilitet, gråtmildhet, ljud- och ljuskänslighet samt huvudvärk kan också förekomma.

Lars Rönnbäck

Professor, överläkare i neurologi

Birgitta Johansson

Docent, specialist i neuropsykologi

Läs mer här!

Carl-Johan Wase: "Om rättigheter"

Universitetsadjunkt Örebro universitet.

Carl-Johan är programansvarig för juristprogrammet.

Han är sedan 2012 lärare i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han var tidigare anställd som universitetsadjunkt vid Mittuniversitet och har även haft undervisningsuppdrag vid Högskolan i Skövde.

Carl-Johans undervisning rör främst rättsområdena socialrätt, allmän förvaltningsrätt samt vissa delar av straffrätten. Han är även vice ordförande i utbildningskollegiet vid Juridicum.

Carl-Johan erhöll Örebro universitets pedagogiska pris 2013.

Läs mer här!

I huvudet på Carl-Johan Wase

Deltagare från Karlstad kommuns dagliga verksamhet tillsammans med Wanja Asplund.

"Deltagare från Karlstad kommuns dagliga verksamhet berättar tillsammans med projektledare Wanja Asplund om projektet som blev en tv-serie och inte minst.. En resa i Uttryck"

Exakt vilka deltagare från den dagliga verksamheten som åtföljer Wanja bestäms närmare konferensen.

Wanja Asplund

Projektledare, Funktionsstöd Karlstad kommun

 

Valbara seminarier

"Supported Education, en framgångsrik metod"

Supported Education är en återhämtningsorienterad inlärningsmetod som vilar på elevens eget studieval. Målsättningen är att hjälpa elever med funktionsvariationer på grund av psykisk ohälsa, att välja, skaffa, behålla och slutföra en utbildning.

Lärvux Örebro började erbjuda studier utifrån denna metod för fem år sedan. Det har visat sig vara en framgångsrik studiemetod för denna målgrupp.

Malin Odell, Marika Westerberg och Johan Häggroth jobbar alla med supported education på Lärvux i Örebro.

"Att göra undervisningen tillgänglig för elever med dubbeldiagnos- Autism och utvecklingsstörning"

Annika Jonsson jobbar på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

"Lärlingsutbildning, yrkesutbildning för elever med utvecklingsstörning"

Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål (gymnasieskolan) eller programmål (gymnasiesärskolan) som utbildningen som bedrivs på en skola eller inom komvux eller särvux.
Lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att få kunskaper inom yrkesområdet under en handledares ledning på en arbetsplats.

Lars Rickardt och Gunnar Andersson jobbar båda på activa

 

__________________________________________________________

Upplysningar rörande konferensen:

Terese Hammer | Tel: 019 - 21 1188 | terese.hammer@orebro.se

Upplysningar rörande hotellbokning:

Markus Johansson | Tel: 019-21 6024 | markus.johansson@orebro.se

Upplysningar rörande registrering:

Jörgen Falk | Tel: 019-21 6528 | jorgen.falk@orebro.se

Senast uppdaterad: 26 april 2018

Publicerad: 16 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se