Meny

Om Komvux

Komvux är den kommunala vuxenutbildningen för dig över 20 år. Här kan du läsa in behörighet, höja din kompetens inom ditt yrke eller skaffa dig en ny utbildning inom ett nytt yrkesområde. Att studera på Komvux kostar inget och du väljer själv hur och när du vill studera.

Vem kan söka?

Du är behörig att söka till Komvux från och med höstterminen det år du fyller 20 eller när du har gjort klart din 3-årig gymnasieutbildning och har gymnasieexamen eller ett studiebevis.

Vad kostar det?

Att studera på Komvux är gratis men du betalar själv för kurslitteraturen. Du har i de flesta fall rätt att söka bidrag eller lån från CSN. Läs mer om studieekonomi, bidrag och lån.

Studera när du vill

Fördelen med att läsa på Komvux är att det är du själv som väljer hur och när du vill studera. Du kan välja mellan studier på dagtid, kvällstid eller distans.

En annan av våra styrkor är att du studerar färre timmar i skolan, och får mer eget ansvar. Det gör att du kan kombinera kurser hos oss med annat som pågår i ditt liv.

Individuell studieplan

Du bestämmer tillsammans med en studie- och yrkesvägledare vad du vill läsa, och vilka ämnen du vill kombinera. Tillsammans sätter ni upp en studieplan som gäller enbart för dig. 

Ledardeklaration

Komvux är arbetsplats för studerande och anställda. Vi vill att alla skall känna glädje och trivsel i sitt arbete. Alla som har Komvux som arbetsplats skall också känna ansvar och delaktighet i verksamheten. De grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på skall genomsyra det dagliga arbetet på Komvux. Alla skall samarbeta och visa tolerans och förståelse för andra människors sätt att tänka och vara.

Syn på kunskap

Vår omvärld förändras ständigt och synen på kunskap har därför också förändrats. Kunskap är inte en avbildning av världen utan ett redskap för att göra världen begriplig. Vi anser också att kunskap är ett instrument för att lösa problem . Denna syn på kunskap skall prägla skolarbetet för att studerande skall bli bättre rustade att möta framtiden. Vi vill att våra studerande tillägnar sig kunskaper så att de förstår sammanhang och helheter, utvecklar sin förmåga att reflektera, att kritiskt granska fakta och påståenden och att dra slutsatser.

Syn på lärande

Vi anser att lärande är en aktiv process som skall ta till vara de studerandes erfarenheter. I en flexibel undervisning tillämpar och fördjupar våra studerande sina kunskaper samt utvecklar kreativitet och aktivt kunskapssökande. Eleverna skall ta ansvar för sitt eget lärande. Därför skall de ha inflytande över kursuppläggning, arbetssätt och arbetsformer. Vi skolledare kommer att uppmuntra och stimulera all personal att möta de krav ett samhälle i förändring ställer på skolan.

Styrdokument

Senast uppdaterad: 27 november 2018

Publicerad: 23 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se