Meny

Stöd till elever

På Komvux finns kuratorer som du kan vända dig till om du behöver någon att prata med. För dig som behöver extra stöd med att skriva, läsa eller räkna finns SOL-studion och specialpedagoger. På Lärcentrum kan du få extra stöd och handledning i dina studier.

Kuratorsteamet på Komvux

Vi stödjer och hjälper dig genom samtal och praktisk vägledning. Vårt arbete bygger på frivillighet och samtycke från dig som elev. Vi har tystnadsplikt.

Du är välkommen att kontakta oss på egen hand eller via din lärare. Du kan nå oss via telefon, mail eller genom att lämna ett meddelande i vår brevlåda utanför våra rum. Vi finns på Campus Risbergska i D-korridoren.

Sundus Dawody, kurator

019-21 63 41, sundus.dawody@orebro.se

Maria Enell, kurator

019-21 63 47, maria.enell@orebro.se

Specialpedagoger

Tillsammans med lärarna arbetar vi för att alla som läser på Komvux ska få tillgång till det stöd som behövs för att klara av studierna.

Om du inför dina studier vill diskutera och planera utifrån eventuella svårigheter är du välkommen att höra av dig till oss.

Om du under pågående kurs upplever svårigheter i din studiesituation är det viktigt att du uppmärksammar din lärare på det. Läraren i sin tur kontaktar oss och vi kan tillsammans hitta lösningar.

Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss direkt.

Ann Bernström

anna.bernstrom@orebro.se, 019-21 62 11, rum CD22

Magnus Ekström

magnus.ekstrom@orebro.se, 019-21 11 57, rum CD21

Logopeder

Logopederna är en del av Komvux stödteam. Vi arbetar tillsammans med dig och dina lärare för att du ska klara dina studier så bra som möjligt.

Logopederna arbetar med stöd runt kommunikation, språk-, läs- och skrivförmåga samt räkneförmåga.

Du eller din lärare kan kontakta oss om du behöver:

 • Läs- och skrivstöd i studier
 • Stöd i studier vid språknedsättning
 • Information om olika programvaror eller appar (assisterande verktyg) som är bra för att läsa och skriva. Vi lär dig att använda programvarorna och apparna på ett sätt som passar dig.
 • Utredning av språknedsättning, läs- och skrivsvårighet eller dyslexi. I utredningen ingår samtal om behov i lärsituation, anpassningar och assisterande verktyg.
 • Utredning av grundläggande räknesvårigheter/dyskalkyli med samtal om anpassningar och behov i lärsituation.
 • Läs- och skrivträning – för dig som upplever stora utmaningar.
 • Intyg för läs- och skrivsvårigheter, till exempel för anpassat högskoleprov.

Lotta Weman

lotta.weman@orebro.se, 019-21 25 54, rum CD14

SOL-studion (Matematikstudio)

SOL-studion är till för dig som behöver särskilt stöd för att nå ett godkänt betyg i matematik på gymnasiets inledande kurser. I SOL-studion arbetar vi tillsammans för att utveckla förutsättningar för lärande, där positiva upplevelser står i fokus.

SOL är i första hand till för dig som har

 • matematiksvårigheter
 • andra inlärningshinder som till exempel koncentrationssvårigheter, långsam inlärningstakt.

I SOL-studion hjälper vi dig med att

 • förbättra dina matematikkunskaper
 • öka din tilltro till eget lärande och därmed få en bättre känsla för "hur jag lär"

Hur?

 • på SOL läser du i individuell takt och har ett individuellt schema

Så här ansöker du till SOL

I din ansökan till Komvux ska du ange om du önskar särskilt stöd i matematik. Det finns då möjlighet att läsa hela kurser i ämnet matematik i SOL-studion.

Vi jobbar i SOL-studion

Sigyn Stranne, sigyn.stranne@orebro.se

Thomas Söderqvist, thomas.soderkvist@orebro.se

Öppettider

Måndag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-12
Fredag kl. 9-14

Språkverkstan

I Språkverkstan kan du som läser SFI eller Svenska som andraspråk på Grundläggande Komvux få extra träning och stöd under en kortare period så att du har större möjligheter att nå dina kursmål.

Din lärare kontaktar oss och sedan kartlägger vi dina behov och gör en individuell arbetsplan.

Språkverkstan erbjuder:

 • intensiv språkträning
 • en lärmiljö anpassad till olika behov
 • mindre grupp med flera lärare

Kontakt

019-21 63 81

Språkverkstan sfi

Sal C13, sprakverkstan-sfi@orebro.se

Språkverkstan grundläggande

Sal D14, sprakverkstan-grund@orebro.se

Vi som jobbar i Språkverkstan

Amelie Rehnström (Leg lärare)
Petra Gustafsson (Leg lärare)
Petra Olsson (Förstelärare)
Britt-Marie Beskow (Förstelärare)
Ann-Sofie Thörnblad (Leg lärare, blivande speciallärare) 

Lärcentrum

Lärcentrum hittar du i anslutning till huvudkorridoren, direkt till vänster om receptionen.

Vad kan jag göra på Lärcentrum?

 • Du kan få extra stöd och handledning av personal under större delen av dagen.
 • Du kan få hjälp med studier, Fronter eller andra funderingar.
 • Du kan studera enskilt eller i grupp i en lugn miljö.

Mer information om Lärcentrum hittar du här.

Vi jobbar på Lärcentrum

Göran Gustafson, goran.k.gustafson@orebro.se 

Petra Gustafsson, petra.gustafsson@orebro.se

Aziza Hasan, aziza.hasan@orebro.se

Lisbeth Henriksson, lisbeth.henriksson@orebro.se

Anna Johnsson, anna.johnsson@orebro.se

Andreas Kahnberg, andreas.kahnberg@orebro.se

Hasan Mohamadi, hasan.mohamadi@orebro.se

Kjell Persson, kjell.persson@orebro.se, 070-242 88 36

Catarina Rönnbäck, catarina.ronnback@orebro.se

Christer Wickberg, christer.wickberg@orebro.se

Åke Wigren, ake.wigren@orebro.se

Om du har frågor om behörigheter och utbildningar, hur arbetsmarknaden ser ut för olika yrken eller studiefinansiering kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Publicerad: 23 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se