På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Förtroendevalda i styrelser, nämnder m.m.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse m.m.

FOA-kommittén
Kommunalråd
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige-valberedning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete
Krisledningsutskottet


Nämnder

Byggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Kulturnämnden
Landsbygdsnämnden
Miljönämnden
Nämnden för funktionshindrade
Programnämnd barn och utbildning
Programnämnd samhällsbyggnad
Programnämnd social välfärd
Revisionskollegiet
Socialnämnd väster
Socialnämnd öster
Stadsrevisionen
Tekniska nämnden
Valnämnden
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnd väster
Vård- och omsorgsnämnd öster
Överförmyndarnämnden


Kommunala bolag m.m.

Alfred Nobel Science Park AB
Biogasbolaget i Mellansverige AB
Futurum fastigheter i Örebro AB
Gustavsvik Resorts AB
KumBro Stadsnät AB
Kumbro Utveckling AB
Kumbro vind AB
Länsmusiken i Örebro AB
Länsteatern i Örebro AB
Marieberg Utveckling AB
Oslo Stockholm 2.55 AB
Rörströmsälven Fastighets AB
Törsjö logistik AB
Västerporten Fastigheter i Örebro AB
ÖBO Husaren AB
ÖBO Omsorgsfastigheter AB
Örebro Läns Flygplats AB
Örebro Läns Trädgårds AB
Örebro Rådhus AB
Örebrobostäder
Örebrokompaniet AB
Örebroporten Fastigheter AB
Örebroporten Förvaltning AB


Stiftelser, vigsel, begravning m.m.

Borgerlig begravningsförättare
Erik Rosenbergs naturvårdsfond
Gemensam Nämnd för företagshälsovård, tolk- och översättarservice
Hundraåriga stiftelsen
Kommunalförbundet Nerikes Brandkår
Mälardalsrådet
Rotehållare i Västmanlands besparingsfond
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro
Stiftelsen Jeremiasfonden
Sundbergska donationsfonden
Tingsrätten


Senast uppdaterad: 11 april 2018

Publicerad: 23 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se