Vårdboendenämnden

Vårdboendenämnden ansvarar får vård- och omsorgsboenden i kommunens egen regi.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Vårdboendenämnden 2019

Datum

10 januari kl. 14.30-15.30

23 januari

14 februari

14 mars

11 april

16 maj

13 juni

22 augusti

19 september

10 oktober

14 november

12 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Ärendelista

Ärendelista för 13 juni 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Vårdboendenämnden, 2019-2020

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vardboendenamnden@orebro.se.

Ledamöter

Vårdboendenämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Vårdboendenämnden.

Kontakt

Nämndsekreterare Zandra Björnram

vardboendenamnden@orebro.se

Förvaltning

Vård- och omsorgsförvaltningen.


Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Publicerad: 7 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?