Vårdboendenämnden

Vårdboendenämnden ansvarar får vård- och omsorgsboenden i kommunens egen regi.

Sammanträdestider

Datum

23 januari

13 februari

19 mars

16 april

19 maj

31 augusti

21 september

15 oktober

16 november

10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Ärendelista

Ärendelista för 31 augusti 2020

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vardboendenamnden@orebro.se.

Ledamöter

Vårdboendenämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Vårdboendenämnden.

Kontakt

Nämndsekreterare Zandra Björnram

vardboendenamnden@orebro.se

Förvaltning

Vård- och omsorgsförvaltningen.


Senast uppdaterad: 28 september 2020
Publicerad: 7 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?