Vårdboendenämnden

Vårdboendenämnden ansvarar får vård- och omsorgsboenden i kommunens egen regi.

Sammanträdestider

Datum

27 januari

17 februari

17 mars

21 april

19 maj

16 juni

25 augusti

22 september

20 oktober

17 november

8 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 22 september 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vardboendenamnden@orebro.se.

Ledamöter

Vårdboendenämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Vårdboendenämnden.

Kontakt

vardboendenamnden@orebro.se

Förvaltning

Vård- och omsorgsförvaltningen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?