Vård- och omsorgsnämnd väster

I Örebro kommun finns två vård- och omsorgsnämnder, som inom respektive geografiskt område, ansvarar för äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Vård- och omsorgsnämnd väster består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnd väster

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Vård- och omsorgsnämnd väster, 2017

Datum

18 januari

9 februari

22 mars

20 april

17 maj

8 juni

24 augusti

20 september

18 oktober

15 november

7 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 11 april 2018.

Protokoll

Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd väster, 2017-2018
Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd väster, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vard.omsorgsnamnd.vaster@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Zandra Björnram.

vard.omsorgsnamnd.vaster@orebro.se

Förvaltning

Vård- och omsorgsförvaltningen

Senast uppdaterad: 9 april 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?