Vård- och omsorgsnämnd öster

I Örebro kommun finns två vård- och omsorgsnämnder, som inom respektive geografiskt område, ansvarar för äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2018

Datum

18 januari

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

7 juni

23 augusti

14 september

11 oktober

15 november

6 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 6 december 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2017-2018
Protokoll för Vård- och omsorgsnämnd öster, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vard.omsorgsnamnd.oster@orebro.se.

Ledamöter

Vård- och omsorgsnämnd öster består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Vård- och omsorgsnämnd öster

Senast uppdaterad: 30 november 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?