Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, torg och parker samt är trafiknämnd med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor. Tekniska nämnden ansvarar även för vatten och avlopp, avfallshantering samt äger kommunens fordon.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Tekniska nämnden, 2020

Datum

23 januari

13 februari

19 mars

16 april

18 maj

11 juni

27 augusti

21 september

15 oktober

12 november

10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 12 juni 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Tekniska nämnden, 2019-2020
Protokoll för Tekniska nämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till tekniska.namnden@orebro.se.

Ledamöter

Tekniska nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Tekniska nämnden

Senast uppdaterad: 8 juni 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?