Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, torg och parker samt är trafiknämnd med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor. Tekniska nämnden ansvarar även för vatten och avlopp, avfallshantering samt äger kommunens fordon.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Tekniska nämnden, 2020

Datum

 

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Sammanträdestider för Tekniska nämnden, 2019

Datum

24 januari

14 februari

14 mars

11 april

16 maj

13 juni

22 augusti

23 september

14 november

12 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 14 november 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Tekniska nämnden, 2019-2020
Protokoll för Tekniska nämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till tekniska.namnden@orebro.se.

Ledamöter

Tekniska nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Tekniska nämnden

Senast uppdaterad: 29 november 2019
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?