Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, torg och parker samt är trafiknämnd med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor. Tekniska nämnden ansvarar även för vatten och avlopp, avfallshantering samt äger kommunens fordon.

Sammanträdestider

Datum

23 januari

13 februari

19 mars

16 april

18 maj

11 juni

27 augusti

28 september (flyttat från 21 september)

15 oktober

12 november

10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 15 oktober 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till tekniska.namnden@orebro.se.

Ledamöter

Tekniska nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Tekniska nämnden

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!