Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, torg och parker samt är trafiknämnd med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor. Tekniska nämnden ansvarar även för vatten och avlopp, avfallshantering samt äger kommunens fordon.

Sammanträdestider

Datum

19 januari

12 februari

16 mars

16 april

28 maj

24 augusti

21 september

15 oktober

12 november

10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 15 oktober 2021.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till tekniska.namnden@orebro.se.

Ledamöter

Tekniska nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Tekniska nämnden

Kontakt

Nämndfrågor

Nämndsekreterare Emma Lagefjäll svarar på frågor om nämnden, handlingar och sammanträden. Du kan även skicka frågor om nämnden till tekniska.namnden@orebro.se.

Felanmälan

Om du upptäckt ett fel eller problem, till exempel i en park, på en cykelväg eller i bostadsmiljön, gör du en felanmälan här.

Övriga frågor

Har du frågor eller synpunkter på exempelvis belysning, parkering med mera är du välkommen att ringa servicecenter 019-21 10 00 eller skicka ett meddelande via detta formulär.

Förvaltning

Tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!