Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, torg och parker samt är trafiknämnd med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor.

Tekniska nämnden ansvarar även för vatten och avlopp, avfallshantering, kommunens drift av IT samt äger kommunens fordon.

Tekniska nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Tekniska nämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Tekniska nämnden, 2017

Datum

19 januari

16 februari

23 mars

20 april

18 maj

15 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

16 november

7 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 7 december 2017.

Protokoll

Protokoll för Tekniska nämnden, 2017-2018
Protokoll för Tekniska nämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till tekniska.namnden@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Elin Fredriksson.

tekniska.namnden@orebro.se

Förvaltning

Tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad: 4 december 2017
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?