Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, torg och parker samt är trafiknämnd med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor. Tekniska nämnden ansvarar även för vatten och avlopp, avfallshantering samt äger kommunens fordon.

Sammanträdestider

Datum

21 januari
18 februari
18 mars
22 april
20 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
11 november
9 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 23 september 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till tekniska.namnden@orebro.se.

Ledamöter

Tekniska nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Tekniska nämnden

Kontakt

Nämndfrågor

För frågor om nämnder, handlingar och sammanträden, kontakta tekniska.namnden@orebro.se.

Felanmälan

Om du upptäckt ett fel eller problem, till exempel i en park, på en cykelväg eller i bostadsmiljön, gör du en felanmälan här.

Övriga frågor

Har du frågor eller synpunkter på exempelvis belysning, parkering med mera är du välkommen att ringa servicecenter 019-21 10 00 eller skicka ett meddelande via formuläret lämna en synpunkt.

Förvaltning

Tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?