Programnämnd social välfärd

Till programområdet Social välfärd hör förutom programnämnden även två socialnämnder, två vård- och omsorgsnämnder, funktionsstödsnämnden samt överförmyndarnämnden.

Nämnden ansvarar bland annat för stöd och service till funktionshindrade, vård och omsorg för äldre samt för socialtjänsten i Örebro.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Programnämnd social välfärd, 2019

Datum

7 februari

7 mars

4 april

9 maj

5 juni

5 september

3 oktober

7 november

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 5 juni 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Programnämnd social välfärd, 2019-2020
Protokoll för Programnämnd social välfärd, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till social.valfard@orebro.se.

Ledamöter

Programnämnd social välfärd består av 15 ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Programnämnd social välfärd

Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?