Programnämnd samhällsbyggnad

Sammanträdestider

Till programområdet Samhällsbyggnad hör förutom Programnämnd samhällsbyggnad även Miljönämnden, Tekniska nämnden, Byggnads­nämnden, Fritidsnämnden och Kulturnämnden. I programområdet ingår också den kommunala lantmäterimyndigheten som en självständig enhet.

Nämnden ansvarar för översiktsplanering (stads-, mark-, vatten- och trafikplanering) och förebyggande miljöarbete.

Sammanträdestider

Datum

13 januari
3 februari
3 mars
24 mars
28 april
2 juni
1 september
29 september
27 oktober
17 november
15 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 17 november 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Ledamöter

Programnämnd samhällsbyggnad består av 15 ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Programnämnd samhällsbyggnad

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till samhallsbyggnad@orebro.se.

Kontakt

samhallsbyggnad@orebro.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?