Programnämnd samhällsbyggnad

Till programområdet Samhällsbyggnad hör förutom Programnämnd samhällsbyggnad även Miljönämnden, Tekniska nämnden, Byggnads­nämnden, Fritidsnämnden och Kulturnämnden. I programområdet ingår också den kommunala lantmäterimyndigheten som en självständig enhet.

Nämnden ansvarar för översiktsplanering (stads-, mark-, vatten- och trafikplanering) och förebyggande miljöarbete.

Sammanträdestider

Datum

15 januari
5 februari
4 mars
9 april
7 maj
4 juni
3 september
30 september
29 oktober
3 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 30 september 2021.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Ledamöter

Programnämnd samhällsbyggnad består av 15 ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Programnämnd samhällsbyggnad

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till samhallsbyggnad@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Robert Lindby

samhallsbyggnad@orebro.se

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!