Miljönämnden

Sammanträdestider

Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, kemiska produkter samt tobakslagen och alkohollagen. Nämnden har också ansvar för miljövård och naturvård.

Sammanträdestider

Datum

18 januari

15 februari

15 mars

22 april

17 maj

10 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

8 november

6 december.

Tid och plats

Tid 9-12. Tid och plats ser du även i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 6 december 2022.

I publicerade ärendelistor är personuppgifter maskerade.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla miljokontoret@orebro.se.

Ledamöter

Miljönämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Miljönämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?