Miljönämnden

Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, kemiska produkter samt tobakslagen och alkohollagen. Nämnden har också ansvar för miljövård och naturvård.

Sammanträdestider

Datum

19 januari

9 februari

16 mars

13 april

18 maj

8 juni

23 juni - extranämnd

24 augusti

21 september

12 oktober

9 november

7 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 21 september 2021.

I publicerade ärendelistor är personuppgifter maskerade.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla miljokontoret@orebro.se.

Ledamöter

Miljönämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Miljönämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!