Miljönämnden

Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, kemiska produkter och tobakslagen. Nämnden har också ansvar för miljövård och naturvård.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Miljönämnden, 2017

Datum

17 januari

7 februari

21 mars

18 april

19 maj

9 juni

22 augusti

18 september

17 oktober

13 november

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Miljönämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla miljokontoret@orebro.se.

Ledamöter

Miljönämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Miljönämnden

Kontakt

Nämndsekreterare Anna Dahlén.

miljokontoret@orebro.se

Förvaltning

Miljökontoret

Senast uppdaterad: 13 juli 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?