Miljönämnden

Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, kemiska produkter samt tobakslagen och alkohollagen. Nämnden har också ansvar för miljövård och naturvård.

Sammanträdestider

Datum

21 januari

11 februari

20 mars

14 april

19 maj

9 juni

25 augusti

25 september

13 oktober

10 november

11 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 9 juni 2020.

I publicerade ärendelistor är personuppgifter maskerade.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla miljokontoret@orebro.se.

Ledamöter

Miljönämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Miljönämnden

Senast uppdaterad: 24 september 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!