Miljönämnden

Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, kemiska produkter samt tobakslagen och alkohollagen. Nämnden har också ansvar för miljövård och naturvård.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Miljönämnden, 2019

Datum

21 januari

12 februari

11 mars

9 april

14 maj

14 juni

20 augusti

17 september

8 oktober

11 november

9 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

I publicerade ärendelistor är personuppgifter maskerade.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Miljönämnden, 2019-2020

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla miljokontoret@orebro.se.

Ledamöter

Miljönämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Miljönämnden

Senast uppdaterad: 18 september 2019
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?