Hemvårdsnämnden

Hemvårdsnämnden ansvarar för hemvård i kommunens egen regi och det förbyggande arbetet inom vård och omsorgsområdet. Till exempel frivilligt och hälsofrämjande arbete, dietist, personliga ombud, socialt ansvariga samordnare, omvårdnadshjälpmedel, Anhörigcentrum, minnesmottagning och dagverksamhet.

Sammanträdestider

Datum

27 januari

17 februari

17 mars

21 april

19 maj

25 augusti

22 september

20 oktober

17 november

8 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 22 september 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till hemvardsnamnden@orebro.se

Ledamöter

Hemvårdsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Hemvårdsnämnden.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?