Hemvårdsnämnden

Hemvårdsnämnden ansvarar för hemvård i kommunens egen regi och det förbyggande arbetet inom vård och omsorgsområdet. Till exempel frivilligt och hälsofrämjande arbete, dietist, personliga ombud, socialt ansvariga samordnare, omvårdnadshjälpmedel, Anhörigcentrum, minnesmottagning och dagverksamhet.

Sammanträdestider

Datum

23 januari

12 februari

19 mars

16 april

19 maj

31 augusti

21 september

15 oktober

16 november

10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Ärendelista

Ärendelista för 16 november 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till hemvardsnamnden@orebro.se

Ledamöter

Hemvårdsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Hemvårdsnämnden.

Senast uppdaterad: 20 november 2020
Publicerad: 7 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!