Hemvårdsnämnden

Hemvårdsnämnden ansvarar för hemvård i kommunens egen regi och det förbyggande arbetet inom vård och omsorgsområdet. Till exempel frivilligt och hälsofrämjande arbete, dietist, personliga ombud, socialt ansvariga samordnare, omvårdnadshjälpmedel, Anhörigcentrum, minnesmottagning och dagverksamhet.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Hemvårdsnämnden 2019

Datum och tid

10 januari kl. 15.45-16.45.

22 januari kl. 14. 

14 februari kl. 9.

14 mars kl. 9.

11 april kl. 9.

16 maj kl. 9

13 juni kl. 9.

22 augusti kl. 9.

19 september kl. 9.

10 oktober kl. 9.

14 november kl. 9.

12 december kl. 9.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Ärendelista

Ärendelista för 19 september 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll Hemvårdsnämnden 2019-2020

Vill du ha protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till hemvardsnamnden@orebro.se

Ledamöter

Hemvårdsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Hemvårdsnämnden.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Publicerad: 7 januari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?