Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ansvarar bland annat för Wadköping, Karlslund, Eyrabadet, Brickebackens bad, Hagabadet, friluftsbad och centrala och lokala idrottsanläggningar. Dessutom har nämnden hand om föreningsbidrag och bokning av idrottshallar och -anläggningar.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Fritidsnämnden, 2020

Datum

21 januari

11 februari

17 mars

14 april

19 maj

9 juni

18 augusti

15 september

13 oktober

10 november

8 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 9 juni 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Fritidsnämnden, 2019-2020
Protokoll för Fritidsnämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till fritid.turism@orebro.se.

Ledamöter

Fritidsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Fritidsnämnden

Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?