Fritidsnämnden

Sammanträdestider

Fritidsnämnden ansvarar bland annat för Wadköping, Karlslund, Eyrabadet, Brickebackens bad, Hagabadet, friluftsbad och centrala och lokala idrottsanläggningar. Dessutom har nämnden hand om föreningsbidrag och bokning av idrottshallar och idrottsanläggningar.

Sammanträdestider

Datum

20 januari

17 februari

17 mars

21 april

24 maj

16 juni

25 augusti – INSTÄLLT

22 september

13 oktober

10 november

16 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 16 december 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till fritid.turism@orebro.se.

Ledamöter

Fritidsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Fritidsnämnden

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?