Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ansvarar bland annat för Wadköping, Karlslund, Eyrabadet, Brickebackens bad, Hagabadet, friluftsbad och centrala och lokala idrottsanläggningar. Dessutom har nämnden hand om föreningsbidrag och bokning av idrottshallar och -anläggningar.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Fritidsnämnden, 2019

Datum

22 januari

12 februari

12 mars

9 april

14 maj

4 juni

20 augusti

17 september

15 oktober

12 november

3 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 15 oktober 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Fritidsnämnden, 2019-2020
Protokoll för Fritidsnämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till fritid.turism@orebro.se.

Ledamöter

Fritidsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Fritidsnämnden

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?