Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ansvarar bland annat för Wadköping, Karlslund, Eyrabadet, Brickebackens bad, Hagabadet, friluftsbad och centrala och lokala idrottsanläggningar. Dessutom har nämnden hand om föreningsbidrag och bokning av idrottshallar och -anläggningar.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Fritidsnämnden, 2018

Datum

16 januari

13 februari

13 mars

10 april

15 maj

5 juni

21 augusti

11 september

9 oktober

13 november

4 december

Tid och plats

Tid kl. 14. Plats ser du i aktuell ärendelista.

Fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 13 november 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Fritidsnämnden, 2017-2018
Protokoll för Fritidsnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till fritid.turism@orebro.se.

Ledamöter

Fritidsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Fritidsnämnden

Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?