Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor samt för namnsättning av kvarter, gator, parker, torg och annan offentlig plats. Nämnden är huvudman för fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsmyndigheten.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Byggnadsnämnden, 2019

Datum

31 januari

21 februari

21 mars

17 april

24 maj

20 juni

29 augusti

26 september

17 oktober

21 november

19 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 17 oktober 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Byggnadsnämnden, 2019-2020
Protokoll för Byggnadsnämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till byggnadsnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Byggnadsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Byggnadsnämnden

Kontakt

Nämndfrågor

Nämndsekreterare Anna Dahlén svarar på frågor om nämnden, handlingar och sammanträden.

Bygglovsärenden

Har du frågor om bygglovsärenden kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Förvaltning

Stadsbyggnad

Senast uppdaterad: 8 oktober 2019
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?