Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor samt för namnsättning av kvarter, gator, parker, torg och annan offentlig plats. Nämnden är huvudman för fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsmyndigheten.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Byggnadsnämnden, 2018

Datum

25 januari

22 februari

22 mars

19 april

24 maj

14 juni

31 augusti

20 september

18 oktober

23 november

13 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 18 oktober 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Byggnadsnämnden, 2017-2018
Protokoll för Byggnadsnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till byggnadsnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Byggnadsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Byggnadsnämnden

Kontakt

Nämndfrågor

Nämndsekreterare Fabian Ahlqvist svarar på frågor om nämnden, handlingar och sammanträden.

Bygglovsärenden

Har du frågor om bygglovsärenden kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Förvaltning

Stadsbyggnad

Senast uppdaterad: 1 november 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?