Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor samt för namnsättning av kvarter, gator, parker, torg och annan offentlig plats. Nämnden är huvudman för fastighetsbildnings- och fastighets­registrerings­myndigheten.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Byggnadsnämnden, 2020

Datum

30 januari
20 februari
26 mars
23 april
25 maj
17 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
10 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 24 september 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Byggnadsnämnden, 2019-2020
Protokoll för Byggnadsnämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till byggnadsnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Byggnadsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Byggnadsnämnden

Kontakt

Nämndfrågor

Nämndsekreterare Anna Dahlén svarar på frågor om nämnden, handlingar och sammanträden.

Bygglovsärenden

Har du frågor om bygglovsärenden kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Förvaltning

Stadsbyggnad

Senast uppdaterad: 18 september 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?