Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor samt för namnsättning av kvarter, gator, parker, torg och annan offentlig plats. Nämnden är huvudman för fastighetsbildnings- och fastighets­registrerings­myndigheten.

Sammanträdestider

Datum

21 januari

11 februari

17 mars

22 april

26 maj

21 juni

26 augusti

23 september

14 oktober

11 november

9 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 14 oktober 2021.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till byggnadsnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Byggnadsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Byggnadsnämnden

Kontakt

Nämndfrågor

Nämndsekreterare Anna Dahlén svarar på frågor om nämnden, handlingar och sammanträden.

Bygglovsärenden

Har du frågor om bygglovsärenden kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Förvaltning

Stadsbyggnad

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!