Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor samt för namnsättning av kvarter, gator, parker, torg och annan offentlig plats. Nämnden är huvudman för fastighetsbildnings- och fastighets­registrerings­myndigheten.

Sammanträdestider

Datum

20 januari

15 februari

16 mars

21 april

19 maj

20 juni

25 augusti

22 september

20 oktober

10 november

8 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 20 juni 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till byggnadsnamnden@orebro.se.

Ledamöter

Byggnadsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Byggnadsnämnden

Kontakt

Nämndfrågor

För frågor om nämnden, handlingar och sammanträden kontakta byggnadsnamnden@orebro.se.

Bygglovsärenden

Har du frågor om bygglovsärenden kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Förvaltning

Stadsbyggnad

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!