Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor samt för namnsättning av kvarter, gator, parker, torg och annan offentlig plats. Nämnden är huvudman för fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsmyndigheten.

Byggnadsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Byggnadsnämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Byggnadsnämnden, 2017

Datum

26 januari

1 mars

30 mars

27 april

23 maj

15 juni

31 augusti

28 september

27 oktober

23 november

14 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Byggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 25 januari 2018.

Protokoll

Protokoll för Byggnadsnämnden, 2017-2018
Protokoll för Byggnadsnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till byggnadsnamnden@orebro.se.

Kontakt

Nämndfrågor

Nämndsekreterare Erik Sahlin svarar på frågor om nämnden, handlingar och sammanträden.

Bygglovsärenden

Har du frågor om bygglovsärenden kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Förvaltning

Stadsbyggnad

Senast uppdaterad: 18 januari 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?