Stadsrevisionens protokoll 2021-11-04, justerat

Sammanträdesdatum: 2021-11-04

Justeringsdatum: 2021-11-15

Anslagsdatum: 2021-11-16

Anslaget är publicerat till och med: 2021-12-08

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

: Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!