Kulturnämndens protokoll 2021-11-08, justerat

Sammanträdesdatum: 2021-11-08

Justeringsdatum: 2021-11-15

Anslagsdatum: 2021-11-16

Anslaget är publicerat till och med: 2021-12-08

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen,Ringgatan 32,Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!