Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice protokoll 2021-08-26, justerat

Sammanträdesdatum: 2021-08-26

Justeringsdatum: 2021-09-10

Anslagsdatum: 2021-09-13

Anslaget är publicerat till och med: 2021-10-05

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Regionkanslet, Eklundavägen 2, Örebro

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!