Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-15, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Justeringsdatum: 2020-12-22

Anslagsdatum: 2020-12-29

Anslaget är publicerat till och med: 2021-01-20

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!