Programnämnd barn och utbildnings protokoll 2020-10-01, § 191, omedelbart justerat

Sammanträdesdatum: 2020-10-01

Justeringsdatum: 2020-10-01

Anslagsdatum: 2020-10-15

Anslaget är publicerat till och med: 2020-11-06

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020
Publicerad: 15 oktober 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!