Överförmyndarnämndens protokoll extra sammanträde 2020-10-06, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-10-06

Justeringsdatum: 2020-10-06

Anslagsdatum: 2020-10-08

Anslaget är publicerat till och med: 2020-10-30

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 8 oktober 2020
Publicerad: 8 oktober 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!