Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2020-06-10, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-06-10

Justeringsdatum: 2020-06-16

Anslagsdatum: 2020-06-18

Anslaget är publicerat till och med: 2020-07-10

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 18 juni 2020
Publicerad: 18 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?