Socialnämndens sociala utskott protokoll 2020-06-04, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-06-04

Justeringsdatum: 2020-06-04

Anslagsdatum: 2020-06-06

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-29

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 8 juni 2020
Publicerad: 8 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?