Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete protokoll 2020-06-02, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-06-02

Justeringsdatum: 2020-06-03

Anslagsdatum: 2020-06-05

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-27

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 5 juni 2020
Publicerad: 5 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?