Utskott Försörjningsstöd Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 2020-05-19, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-19

Justeringsdatum: 2020-06-02

Anslagsdatum: 2020-06-04

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-26

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 4 juni 2020
Publicerad: 4 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?