Personalberedningens protokoll 2020-05-26, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-26

Justeringsdatum: 2020-06-01

Anslagsdatum: 2020-06-03

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-25

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 3 juni 2020
Publicerad: 3 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?