Byggnadsnämndens protokoll 2020-05-25, justerat

Sammanträdesdatum: 2020-05-25

Justeringsdatum: 2020-06-01

Anslagsdatum: 2020-06-03

Anslaget är publicerat till och med: 2020-06-25

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelsen, Ringgatan 32 Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 3 juni 2020
Publicerad: 3 juni 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?